Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 24.februāris – 28.februāris

Nedēļas plānsSkolā dežūrē 9.a klase

Pirmdiena, 24. februāris

12.05 Administrācijas sanāksme 203.kab.

Otrdiena, 25. februāris

Skolas (1.posma) olimpiāde kristīgajā mācībā 1.- 3.klasei, 405.kab.
Valsts (3.posma) olimpiāde vēsturē 9.klasei Rīgā, Natālijas Draudziņas vidusskolā (piedalās D.Bariņa)
10.50 Klašu audzinātāju sanāksme 214.kab., piedalās O.Krasutina, I.Briede, V.Silovs
13.00 Skatuves runas konkurss Daugavas ielā 50 (upes mājā) mazajā zālē
15.15. Skolotāju sanāksme 201.kab. – atb.I.Seipule

Trešdiena, 26. februāris

9.00 – 11.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde vācu valodā 8.klasei I.Gaiša Kokneses vidusskolā

Ceturtdiena, 27. februāris

ZPD lasījumu starpnovadu konference
15.15. Erudīts 8.- 9.klasēm 209.kab.

Piektdiena, 28. februāris

Vācu valodas 44.valsts olimpiāde 10. – 12.kl. 3.posma 2.kārta Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā (I.Seipule)
14.20 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 10. un 9.a. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Konkursa “Dziedošā klase”1.kārta svinību zālē:
13.00 – 1.-4.klasēm
14.00 – 5.-7.klasēm
14.30 – 8.klasēm
15.15 – 9.-12.klasēm

Vecāku anketēšana skolas attīstības plāna veidošanai
Tautas pasakas „Vecīša cimdiņš” iestudēšana Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” ietvaros

Skolotājs G. Balodis piedāvā iespēju ar aparatūru izmēģināt dziesmas konkursam “Dziedošā klase”:
ceturtdien, 27. februārī 12.00 – 12.45 5.-8.kl.,
piektdien 28.februārī 7.45.-8.25 1.-4.kl.,
piektdien 28. februārī 12.00 – 12.45 10.-12. un 5.-8.kl., kuras nepaspēja ceturtdienā.

Skola 2014

Tuvojas starptautiskā izglītības izstāde „Skola 2014”. Skolēni, kuri to vēlas apmeklēt, var to darīt 1. un 2. martā. Valsts izglītības attīstības aģentūra ir izveidojusi materiālu, kas noderēs skolēniem, skolotājiem un karjeras speciālistiem, apmeklējot izstādi, kā arī pētot izglītības piedāvājumu nacionālajā izglītības iespēju datu bāzē www.niid.lv. Ieteikumus, kā izvēlēties piemērotāko izglītības iestādi, atradīsiet šeit.

Mans bērns izvēlas karjeru

karjeraDārgie vecāki, mēs nododam Jūsu vērtējumam šo publikāciju, kas ir iegūtais rezultāts,
īstenojot Eiropas Savienības Leonardo da Vinci izglītības programmas projektu „Vecāki kā bērnu
karjeras izvēles veicinātāji.
Sīkāka informācija: Karjera

Balsis

18.februārī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika vokālo ansambļu konkurss „Balsis” 1.kārta, kurā uzstājās Pļaviņu novada vokālie ansambļi. Ansambļi izpildīja trīs dziesmas: divas latviešu komponistu orģināldziesmas un latviešu tautasdziesmu. Dziedātājus vērtēja žūrija: Pļaviņu novada mūzikas skolas direktore D.Ārgule, Pļaviņu kultūras centra direktore A.Davidova, Pļaviņu novada sieviešu kora „Loreleja”vadītāja S.Kalniņa, Pļaviņu novada izglītībasspeciāliste I.Saulīte un PNĢ direktora vietniece audzināšanas darbā L.Ivanova.
Pļaviņu novada ģimnāzijas sākumskolas vokālais ansamblis saņēma 2.pakāpes diplomu.
Paldies mazajiem dziedātājiem par centību mēģinājumos, sirsnīgo dziedājumu skatē.
Paldies koncertmeistarei Sigitai Vilkaplāterei par dziesmu instrumentālo pavadījumu.

Ansambļa vadītāja Kristiāna Balode