Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Dalība pasākumā „Lecam pa vecam, lecam pa jaunam”

2014.gada 31.jamvārī Pļaviņu novada ģimnāzijas 7.-9.klašu deju kolektīvs devās uz pasākumu Preiļos „Lecam pa vecam, lecam pa jaunam”. Tur tika pavadīta vesela diena,kas bija piepildīta ar fiziskām aktivitātēm – gan deju kolektīvu komandu sporta stafetēm, gan deju kolektīvu koncertu, kurš tika vērtēts. Vērtešanā iesaistījās visu kolektīvu vadītāji, kur katram bija iespēja izvilkt to kolektīvu, kuru nāksies vērtēt, mūsu deju skolotāja vērtēja horeogrāfes un deju kolektīvu vadītājas Gaidas Ivanovas kolektīvu, kas arī bija viena no šī pasākuma organizatorēm.
Sporta stafetes starp kolektīviem norisinājās Preiļu 1.pamatskolā, kur mūs laipni sagaidīja, ierādīja telpas, kā arī izrādija skolu, kur kas notiks.
Sporta stafetes bija interesantas, tās bija gan uz ātrumu, gan precizitāti. Šo aktivitāšu laikā kolektīvs vairāk saliedējās.
Bija iespēja piedalīties arī individuālos pārbaudījumos: bizes pīšanā zēniem un lekšanā ar lecamauklu gan meitenēm, gan zēniem.
Pēc koncerta dalībniekiem bija diskoballe, kurā bija iespēja sadraudzēties ar citu kolektīvu dejotājiem, kas dejotājiem arī ļoti patika un labprāt būtu palikuši ilgāk dejot.
Koncertu vadīja divi skursteņslauķi, kuri dzīvoja uz jumtiem, papildus savam iestudējam tie iesaistīja dažādos atjautības uzdevumos arī pasākuma dalībniekus – apmeklētājus, pareizi atbildot uz jautājumiem, tie savā īpašumā varēja iegūt dāvanu – skursteņslauķa pogu.
Kopā pasākumā piedalījās 10 kolektīvi. Paldies mūsu skolas dejotājiem- Raineram Milsonam, Robertam Ņesterovam, Kristīnei Činkai, Elīnai Kančai, Rūtai Vanagai, Andai Mizānei, Artūram Mizānam, Danielam Jerofejevam, Paulam Krastiņam, Marekam Bogdanovičam, Karolīnei Gulbinskai, Amandai Andresonei, Alīnai Kačkānei, Violetai Grigorjevai, Agrim Apkalnam, Igoram Babakam, Laurai Sevko un Gintam Kapteinim.
Paldies skolas administrācijai par transporta sagādāšanu, Pļaviņu novada domes priekšsēdētājai Guntai Žildei par dāvanas – grāmatas sarūpēšanu un skolēnu vecākiem par atbalstu un līdzfinansējumu, visu dejotāju klašu audzinātājiem par rosināšanu dejot!