Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 17. februāris – 21. februāris

Skolā dežūrē 10. klase

Pirmdiena, 17. februāris

10.55 Skolēnu, kuri piedalās tautas pasakas „Vecīša cimdiņš” uzvedumā un darba grupas sanāksme Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” ietvaros, 104.kab.
12.05 Administrācijas sanāksme 110.kab.

Otrdiena, 18. februāris

13.00 Konkursa „Balsis” 1.kārta svinību zālē
15.15. MK sanāksmes
18.00 Skolas padomes sanāksme

Trešdiena, 19. februāris

18.00 Skolēnu, kuri piedalīsies projekta vizītē Konjā (Turcija), un viņu vecāku sanāksme Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” ietvaros, 104.kab.
Seminārs par jaunāko dokumentu pārvaldībā un arhivēšanā Aizkrauklē (S.Bērziņa)

Ceturtdiena, 20. februāris

2.,3.mācību stundas laikā ZPD lasījumu konference svinību zālē

Piektdiena, 21. februāris

14.20 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 10. un 9.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Starpnovadu matemātikas olimpiāde 5.- 8. klasēm I.Gaiša Kokneses vidusskolā

21.- 23.02. Skolas komandas piedalīšanās Ekoskolu ziemas forumā Daugmalē
Anketu par mediju lietošanas paradumiem aizpildīšana un datu analīze
Vecāku anketēšana skolas attīstības plāna veidošanai

Mērķē augstāk

Aicinām piedalīties Zemgales reģiona apmācībās 2. daļās „Mērķē augstāk!” jauniešus vecumā no 17 līdz 25 gadiem. Sīkāka informācija:
Pieteikuma anketa
www.jaunatne.gov.lv

„Erudīts” 6. – 7. klasēm

5.februārī septiņas 6. un 7. klašu komandas piedalījās ikgadējā konkursā „Erudīts”. 1.kārtā skolēni individuāli veica testu, no 40 iespējamajiem punktiem komandas ieguva no 20 līdz 33 punktiem.
Aizraujoša un interesanta cīņa starp komandām norisinājās 2.kārtā, atbildot uz jautājumiem sešās dažādās tēmās (dabaszinības, latviešu valoda un literatūra, matemātika, sports, kultūra un Pļaviņas).
Kopvērtējumā 3.vietu (41 punkts) ieguva 6.a klases komanda „Gudrītes Zubrītes”, 2.vietu (45 punkti) izcīnīja 7.b klases komanda „Moto Moto”, bet 1.vietu (50 punkti)
ieguva 6.b klases komanda „Nākotnes biznesmenes”.
Pateicību par piedalīšanos saņēma komandas – „Jautrīši”(7.b), „Bez slidām” (6.b), „Strīpainās bultas”(7.a) un „Gudrās pūces”(6.a).
Paldies komandām „Nākotnes biznesmenes”, „Moto Moto” un „Gudrītes Zubrītes” par komandas vizuālo noformējumu!
Paldies komandām par asprātīgajiem un uzmundrinošajiem moto!
Uzvarētāju komandas moto „Mācies tagad un pārsteidz citus ar savām zināšanām!” un skolas izglītības ministrija aicina lielus un mazus apgūt jaunas zināšanas ik dienu!