Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 3.februāris – 7.februāris

Skolā dežūrē 12. klase

Pirmdiena, 3. februāris

12.05 Administrācijas sanāksme 203.kab.

Otrdiena, 4. februāris

Piedalīšanās darba grupas sanāksmē par valsts pārbaudes darbiem, VISC, Rīgā (I.Seipule) 15.15. Konkursa „Gada klase” darba grupas (I.Kupča, E.Valdberga, J.Ozola, G.Mozga) sanāksme 201.kab.

 Trešdiena, 5. februāris

9.20 – 10.00/10.35 Valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 3.klasei latviešu valodā (rakstu daļa) 114., 116., 102.kab. 15.15 “Erudīts 2014″ 6.-7.klasēm 209.kab. VISC organizētais seminārs-diskusija “Atbalsts jauniešiem – šodien un rīt”, Rīgā (L.Ivanova) Valmieras stikla pūtēju nodarbība skolas filiālē Odzienā

 Ceturtdiena, 6. februāris

12.05 Metodiskās padomes sanāksme 104.kab. – atb. I.Seipule

 Piektdiena, 7. februāris

9.00 – 14.00 Starpnovadu (2.posma) matemātikas olimpiāde 9. – 12.kl. skolēniem Pļaviņu novada ģimnāzijā 213.kab. – atb. I.Seipule, I.Ņikiforova Angļu valodas skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (V.Mičule) 14.20 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 11. un 12. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji) J.Zālīša Sausnējas pamatskolas skolēnu teātra izrāde “Sarkangalvīte un vilks” skolas filiālē Odzienā – atb.I.Dūmiņa Skolēniem, kuri vēlas piedalīties Ēnu dienā, interesēties pie sk.M.Skrabutenas

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu