Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Atceres dienas kompozīcija „Barikāžu ugunskurs”

Barikāžu laiks ir vēsturisks apzīmējums 1990. gada 4. maijā atjaunotās Latvijas Republikas aizsardzības pasākumiem, kas tika organizēti Rīgā un citās Latvijas pilsētās no 1991. gada 13. līdz 27. janvārim.  Tādēļ aicinām katru klasi piedalīties barikāžu piemiņas dienas kompozīcijas izveidošanā skolā. Lūdzam katrai klasei noformēt malkas pagali (piem. grebt, dedzināt, apgleznot, aplīmēt u.c. – iespējas to sagatavot mājturības kabinetos). Noformētās pagales iesniegt līdz 13. janvārim mājturības kab. pie skolotājas Ievas.

Mūzikas, vizuālās mākslas un mājturības MK

Darba plāns 13.janvāris – 17.janvāris

Skolā dežūrē 7.a klase

Pirmdiena, 13. janvāris

10.50 11.un 12.klašu audzinātāju sanāksme 20.kab. 10.50 5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 313.kab.

Otrdiena, 14. janvāris

5. un 6.stundas laikā 11.-12.klašu skolas (1.posma) angļu valodas olimpiāde, 314. kab.

10.50 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 214.kab.

12.00 Administrācijas sanāksme 203.kab.

15.15. MK sanāksmes

Trešdiena, 15. janvāris

Līdz 15.01. valsts pārbaudījumu reģistrēšana Valsts Izglītības Informācijas Sistēmā 3., 6., 9., 11., 12.klasei

Ceturtdiena, 16. janvāris

3.stundas laikā 10.-12.klašu skolas (1.posma) ģeogrāfijas olimpiāde, 201. kab.

15.15. Projekta „Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme, skolēnu atlase braucienam uz Turciju 104.kab.

Līdz 16.01. informācijas par izglītojamo skaitu (pa klasēm (grupām) un izglītības programmām) ievadīšana un apstiprināšana VIIS

Piektdiena, 17. janvāris

No 9.00 – 12.00 – Ekonomikas olimpiāde 10.-12.klasei (otrais posms) Pļaviņu novada ģimnāzijā, 104.kab.

14.20 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 7.b un 7.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

13. – 24.01. Skolas tautasbumbas turnīrs

17.-19.01. Pasaules Sniega diena Barikāžu aizstāvju atceres dienas kompozīcijas kopīga veidošana: „Barikāžu ugunskurs”