Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 16. – 20. decembris

Nedēļas plāns Skolā dežurē 8.a klase

Pirmdiena, 16. decembris
3., 4. stundā „Īsta mīlestība gaida” 8. – 12.klašu skolēniem svinību zālē

Otrdiena, 17. decembris
3. un 4. mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde matemātikā 5. – 8.klasei 212.kab. (vada V. Miķelsone, A. Seikovska)
12.00 Administrācijas sanāksme 312. kab.
Līdz 15.10 1. semestra vērtējumu izlikšana
15.15 MP sanāksme 104. kab.
Līdz plkst. 16.00 ziņu iesniegšana (203.kab.) par skolēniem, kuru vidējie mācību sasniegumu vērtējumi 1.semestrī ir 8 balles un vairāk, kā arī par skolēniem, kuri ļoti labi veikuši sabiedrisko darbu skolas mērogā

Trešdiena, 18. decembris
1. un 2. mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12.klasei 211.kab. (vada I.Titova)
16.00 – 20.00 Ziemassvētku pasākums 5. – 8. klašu skolēniem Svinību zālē

Ceturtdiena, 19. decembris
10.00 Ziemassvētku pasākums sākumskolas skolēniem Svinību zālē
10.00 Ziemassvētku pasākums filiālē Odzienā
13.50 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 8.a un 8.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
18.30 – 24.00 Ziemassvētku pasākums 9. – 12. klašu skolēniem Svinību zālē

Piektdiena, 20. decembris
Liecību izdošana

16. – 19.12. Klašu rotāšana Ziemassvētku noskaņās. Ziemassvētku pasts
16. – 20.12. Klašu Ziemassvētku pasākumi
16. – 19.12. Darbs pie materiālu sagatavošanas (7. – 9. klase un citi interesenti) par tradīcijām Latvijā decembrī ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” ietvaros

Skolas bibliotēkā
Akcija „Vēstule Ziemassvētku vecītim”. Tematiskā izstāde „Ziemas laiks, ziemas prieks”

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu