Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 9. – 14. decembris

Nedēļas plāns Skolā dežurē 9.b klase

Pirmdiena, 9. decembris
8.00 Skolotāju sanāksme 201. kabinetā
10.55 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme (A.Lasmane, I.Seipule, I.Baginska, M.Skrabutena, I.Lazda) 104.kab.
4. stundas laikā lekcija “Aids un HIV” 10. – 12. klašu skolēniem

Otrdiena, 10. decembris
II Posma novada olimpiāde 9.un 12. kl. skolēniem vēsturē I.Gaiša Kokneses vidusskolā no 9.00 – 12.00
12.00 Administrācijas sanāksme 312. kab.
15.15 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme 104. kab.

Trešdiena, 11. decembris
3. mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde ekonomikā 216.kab.

Ceturtdiena, 12. decembris
Aizkraukles novada sporta skolas basketbola kausa izcīņa 1998.g.dz. un jaunākiem

Piektdiena, 13. decembris
Ieskaišu pēdējā diena
13.30 „Ķekatas nāk”
14.20 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 9.b un 8.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
15.30 Ziemassvētku pasākums skolu darbiniekiem

Sestdiena, 14. decembris, (Pārceltā darba diena no 23. decembra)
Līdz 14.12. – iesniegumu iesniegšana (9., 11., 12.klašu skolēni) par valsts pārbaudījumu kārtošanu

2. – 13.12. “Rūķu darbnīcas” filiālē Odzienā
9. – 13.12. Darbs pie materiālu sagatavošanas (7. – 9.klase un citi interesenti) par tradīcijām Latvijā decembrī ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” ietvaros

Skolas bibliotēkā
Akcija „Vēstule Ziemassvētku vecītim”. Tematiskā izstāde „Ziemas laiks, ziemas prieks”