Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 2. – 6. decembris

Nedēļas plāns Skolā dežurē 9.a klase

Pirmdiena, 2. decembris

Otrdiena, 3. decembris
12.00 Administrācijas sanāksme 312. kab.
15.15 Skolotāju sanāksme 201. kab

Trešdiena, 4. decembris
12.05 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme (piedalās arī pedagogi I.Briede, G.Mozga) 104.kab.
16.30 Mazā pedagoģiskās padomes sēde par 8.a klasi (piedalās 8.a skolēni, vecāki, ģeogrāfijas skolotāja I.Ozoliņa, vēstures skolotāja I.Krastiņa, administrācija, atbalsta personāls) 310.kab.

Ceturtdiena, 5. decembris
12.05 Mazā pedagoģiskās padomes sēde par 3.ab klasi (piedalās attiecīgie mācību priekšmetu skolotāji, administrācija, atbalsta personāls) 312.kab.

Piektdiena, 6. decembris
Starpnovadu (2.posma) olimpiāde 9. – 12. kl. skolēniem fizikā
14.20 Dežūru pieņemšana–nodošana 209. kab. (piedalās 9.a un 9.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

2. – 6.12. Skolas basketbola turnīrs pamatskolai
2. – 13.12. “Rūķu darbnīcas” filiālē Odzienā

Skolas bibliotēkā
Akcija „Vēstule Ziemassvētku vecītim”. Tematiskā izstāde „Ziemas laiks, ziemas prieks”