Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Comenius projekta dalībnieku otrā tikšanās Ungārijā

Comenius, VIAAIlze Seipule, Comenius projekta vadītāja

Ir notikusi jau otrā ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” (līgums Nr. 2012 – 1 – HU1 – COM06 – 06842 4) ietvaros organizētā partnervalstu pārstāvju tikšanās Ungārijā.

Mūsu skolēni pēc veiksmīgas mūsu valsts prezentēšanas

Mūsu skolēni pēc veiksmīgas mūsu valsts prezentēšanas

Uz Budapeštu uz mūsu partnerskolu Deák Diák Általános Iskola devāmies 9. – 14.novembrim. Skolotāju Ilzes Seipules un Inetas Bicālas vadībā mūsu skolu Ungārijā pārstāvēja Elīna Kanča (8.a klase), Sigita Gavare (9.a klase), Gints Kapteinis (8.b klase) un Igors Babaks (8.b klase).

Šīs tikšanās tēma bija „Tautu folklora: dziesmas, dejas, rotaļas, tradīcijas un kultūras mantojums”. Vizītei bijām nopietni gatavojušies, jo, lai projekta tikšanās varētu noritēt raiti un produktīvi, iepriekš katrai no dalībvalstīm bija jāpaveic visai apjomīgs mājas darbs. Tā kā tēma bija saistīta ar katras tautas folkloru un kultūru, mēs nofilmējām skolā sagatavotu latviešu tautas deju, izvēlējām un prezentēšanai sagatavojām divas tautas dziesmas, kuru vārdi un melodija pirms došanās uz Budapeštu tika ievietoti projekta blogā. (Par atbalstu dejas un dziesmu sagatavošanā paldies skolotājām Lindai Miezītei un Olgai Krasutinai!) Līdzi ņemšanai savācām materiālus arī izstādei par latviešu folkloru un dažādu tautisko motīvu pielietošanu mūsdienās, rādīšanai projekta partneriem tika sagatavotas latviešu tautas rotaļas un, protams, tika sagatavota arī prezentācija par mūsu kultūru un tradīcijām.

Mūsu iekārtotā izstāde

Mūsu iekārtotā izstāde

Gan mēs, gan pārējie partneri mājas darbu bijām izpildījuši patiešām labi, kas arī bija viens no faktoriem vizītes visnotaļ pozitīvajai norisei kopumā.

Viesmīlīgie ungāru draugi no Deák Diák Általános Iskola bija parūpējušies par daudzveidīgu un interesantu tikšanās programmu. Blakus projekta aktivitātēm skolā tika piedāvāta arī ar tikšanās tematiku saistīta saturīga kultūras programma, krāšņās Budapeštas, tuvējās mākslinieku pilsētas Szentendre un brīvdabas muzeja apskate.

Arī mūsu skolēniem brauciens sagādāja daudz brīnišķīgu un neaizmirstamu mirkļu. Dažiem tā bija patīkama atkalredzēšanās ar jau tikšanās laikā Pļaviņās iepazītajiem draugiem.

Kopā ar pārējo valstu skolēniem

Kopā ar pārējo valstu skolēniem

Piemēram, Gints Kapteinis uzskata, ka viņam „pirmā diena bija viena no emocionālākajām, jo šajā dienā atkal satikām vairākus mūsu draugus no Turcijas, Somijas un Ungārijas, kuri bija Latvijā, un tas bija ļoti jauki.”

Daudz paliekošu iespaidu dalībniekiem ir arī par bagāto un plašo tikšanās programmu. Elīnai Kančai spilgtā atmiņā ir palikusi otrā diena, kad tika izrādīta ungāru skolēnu iestudētā opera, piedaloties profesionālajam Budapeštas Festivāla orķestrim pazīstamā diriģenta Ivana Fišera vadībā. Opera bija iestudēta ļoti augstā līmenī un tā patiešām līdzinājās profesionālam sniegumam. Jāatzīmē, ka ungāru partnerskolā ir padziļināta mūzikas apmācība un skolai ir bijuši jau vairāki šāda veida projekti.

Mūsu skolas delegācija pie Parlamenta ēkas, kurā pašlaik norisinās renovācijas darbi

Mūsu skolas delegācija pie Parlamenta ēkas, kurā pašlaik norisinās renovācijas darbi

Sigita Gavare par saviem tikšanās laikā gūtajiem iespaidiem izsakās šādi: „Man ļoti patika apskatīt Budapeštu, iepazīt ungāru kultūru, viesoties skaistajā skolā un tas, cik saliedēti un draudzīgi visi bijām. Kopīgā tautu deju dejošana mums pierādīja, ka, lai cik mēs būtu dažādi, mēs tomēr varam būt vienoti. Es ļoti vēlētos atgriezties Ungārijā, satikt tos pašus cilvēkus un noteikti vēl piedalīties Comenius projekta darbībā, jo tā bija lieliska pieredze, kuru iesaku gūt ikvienam.”

Ar noslēguma pasākumu, kurš tika savienots ar braucienu ar kuģi pa naksnīgo Donavu, mūsu jau sestā projekta dalībvalstu pārstāvju tikšanās izskanēja. Kā izsakās Igors Babaks, „tas bija visskumjākais brīdis visu piecu tikšanās dienu laikā. Neviens negribēja atvadīties jo visi bija tik stipri sadraudzējusies.”

Projekta dalībnieki, iepazīstot Budapeštu

Projekta dalībnieki, iepazīstot Budapeštu

Tikšanās Budapeštā bija vēl viens veiksmīgs apliecinājums tam, cik svarīga nozīme mūsdienās ir šādai valstu savstarpējai sadarbībai, cik lielu ieguldījumu šādas tikšanās dod mūsu jauniešiem būtisku prasmju pilnveidošanā un attīstīšanā, jo šeit kārtējo reizi praksē varējām pārliecināties, ka komunikācija svešvalodā, kultūras apzināšanās, saskarsme, kritiskā domāšana, uzņēmība un iniciatīva, digitālās prasmes nav tikai tukši vārdi, bet patiešām reālas 21.gadsimtam nepieciešamas prasmes.

Aicinu visus arī turpmāk aktīvi iesaistīties mūsu projekta norisēs. Nākamie tuvākie darāmie darbi ir materiālu sagatavošana un digitalizēšana par mūsu tautas tradīcijām un parašām decembrī un to ievietošana projekta blogā, kas arī būs viens no atlases kritērijiem braucienam uz Turciju. Noteikti liels darbs gaida mūs arī tautas pasakas iestudēšanas angļu valodā un iestudēšanas procesa dokumentēšanai un filmēšanai.

Lai mums veicas!