Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Starpnovadu konkursā “Teci, teci valodiņa”

olimpiāde 8. novembrī Koknesē notika starpnovadu konkurss “Teci, teci valodiņa”.

Apsveicam Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāles Odzienā 8.e klases skolnieci Megiju Lazdiņu un 9.e klases skolnieku Sandi Vīksnu ar iegūtu titulu “Lielais stāstnieks” starpnovadu konkursā “Teci, teci valodiņa” Koknesē.

Abi skolēni ir izvirzīti piedalīties reģiona konkursā Lielvārdē. Vēlam veiksmi!

Fotogrāfijā – visi konkursa Lielie stāstnieki un skolotāji
Staastnieki_novads_Lielie_stastnieki

Nedēļas darba plāns, 11. – 15. novembris

Nedēļas plāns Skolā dežurē 12. klase

Pirmdiena, 11. novembris
10.50 Vides nodaļu vadītāju sanāksme 312.kab.
    Preses nodaļu vadītāju sanāksme 104.kab.
    Sporta nodaļu vadītāju sanāksme 3.kab.
    Kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 313. kab.
Svinīga līnija veltīta Lāčplēša dienai filiālē Odzienā
17.15 Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens

Otrdiena, 12. novembris
10.50 Izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 312. kab.
Fotokonkurss “Mana Latvija” filiālē Odzienā

Trešdiena, 13. novembris
Konkursa „Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas 95. dzimšanas dienā” noslēguma pasākums Rīgā
O.Vācietim veltīta pēcpusdiena filiālē Odzienā

Ceturtdiena, 14. novembris
9.00 – 11.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde 10. – 12. kl. skolēniem krievu valodā (svešvaloda) Pļaviņu novada ģimnāzijā 104.kab.
12.00 Dežūru pieņemšana–nodošana 312. kab. (piedalās 12. un 11. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
5. un 6. mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde fizikā 9. – 12.klasei, 209.kab.
Konkursu, viktorīnu pēcpusdiena filiālē Odzienā

Piektdiena, 15. novembris
8.30 „Latvijas stunda” 12–to gatavota klases stunda 1.-4. klasēs
9.10 Ierindas skate 5. – 12. klašu skolēniem
13.00 Pasākums „Ir tikai viena Latvija…”
19.00 Pasākums “Svētki Latvijai” filiālē Odzienā

9. – 14.11. Partnerskolu sanāksme Budapeštā ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” ietvaros (I.Seipule, I.Bicāla, E.Kanča, S.Gavare, I.Babaks, G.Kapteinis)
12. – 22.11. Skolas basketbola turnīrs vidusskolai

Skolas bibliotēkā
Tematiskā izstāde „Latvijai – 95”