Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 4. – 8. novembris

Nedēļas plāns Skolā dežurē 7.b klase

Pirmdiena, 4. novembris
11.00 Skolēnu pašpārvaldes ministru kabineta sanāksme 312. kab.

Otrdiena, 5. novembris
1. un 2. mācību stundas laikā skolas olimpiāde krievu valodā 10.-12.klasei 313.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.15 Klašu audzinātāju MK sanāksme 312. kab.

Trešdiena, 6. novembris
3.mācību stundas laikā skolas olimpiāde bioloģijā 9., 10.-12.klasei 201.kab.

Ceturtdiena, 7. novembris
Ķīmijas skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (I. Briede)
Ekoskolas Rīcības diena
Vecāku diena
16.00 – 18.00 Individuālās vecāku tikšanās ar skolotājiem
18.10 Vecāku kopsapulce

Piektdiena, 8. novembris
Mārtiņdienas ekotirdziņš filiālē Odzienā
14.20 Dežūru pieņemšana–nodošana 209. kab. (piedalās 7.b un 12. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

4. – 8.11. 5. – 8. klašu radošās darbnīcas „21.gs. Lāčplēsis”
4. – 8.11. Radošās darbnīcas filiāles Odzienā klasēs “Ir tikai viena Latvija…”
9. – 14.11. Partnerskolu sanāksme Budapeštā ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” ietvaros

Skolas bibliotēkā
Tematiskā izstāde „Latvijai – 95”