Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Vecāki skolā

Rudentiņš - bagāts vīrs Nemanot aizritējuši pirmie divi mēneši šajā mācību gadā. Lai atskatītos uz padarīto, pilnveidotu prasmi sadarboties, radītu pozitīvu noskaņu brīvdienām, 25.oktobrī 1.e/2.e klases skolēniem kopā ar vecākiem notika klases pēcpusdiena „Rudentiņš – bagāts vīrs”. Tā bija kā viena integrētā nodarbība par tēmu – rudens, kurā aktīvi līdzdarboties varēja arī vecāki.

Pēcpusdienas laikā izveidojām aplikāciju no iepriekš sagatavotajām krāšņajām koku un krūmu lapām. Lapu aplikāciju vārdam – RUDENS – izvietojām pie sienas, pie kuras katrs vēlējās nofotografēties.

Skolēni norunāja no galvas iepriekš mācītos dzejoļus, tautasdziesmas par bagāto rudeni. It kā atskaitoties par apgūto pirmajos divos mēnešos, 1. klases skolēni kopīgi norunāja Raiņa dzejoli „Visi desmit”, vecākiem uzdeva mīklas par telpām skolā, 2.klase mācījušies alfabētu, un kopā ar 1.klasi, dziedāja R.Kaupera dziesmu „Joka pēc alfabēts”.

Klases pasākumā, protams, notika arī spēles un rotaļas, kurās katram vajadzēja parādīt gan prasmi būt veiklam, uzmanīgam, zinošam, precīzam. Visinteresantākā šķita komandu spēle „Kastaņi grozā”.

Pēc aktīvas darbošanās, pārrunājot gan par to, kas padarīts, gan vēl par darāmo, mielojāmies ar kārumiem klasē.

Klases pasākumā vērojot mūsu darbu, palīdzot to organizēt, iesaistoties rotaļās, piedalījās Renāra, Raivila, Simonas, Aksela un Enijas vecāki. Sirsnīgs paldies vecākiem par atbalstu un atsaucību! Vēlos piebilst, ka 1. un 2. klases skolēnu vecāki visaktīvāk ar savu klātbūtni atbalstījuši šajā mācību gadā rīkotos pasākumus skolā. Lai veiksmīga sadarbība arī turpmāk!

1.e/2.e klases audzinātāja Aiga Čepule