Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 28. oktobris – 1. novembris

Nedēļas plāns Skolēnu rudens brīvdienas

Pirmdiena, 28. oktobris
Sociālo zinību MA vadītāju seminārs Rīgā (M.Skrabutena)
10.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
13.00 Ekopadomes (skolotāju) sanāksme 312.kab.

Otrdiena, 29. oktobris
Mājturības un tehnoloģiju skolotāju MA vadītāju seminārs (I.Volane)
Skolotāju ekskursija uz Ziemeļvidzemi

Trešdiena, 30. oktobris
Latviešu valodas un literatūras skolotāju kursi Aizkrauklē (V. Rulle, A. Lasmane, S. Stučka)
9.00 Skolēnu, kuri Comenius projekta ietvaros brauc uz Ungāriju, sanāksme 310.kab.
12.00 Skolotāju sanāksme 201. kab.

Ceturtdiena, 31. oktobris
LatSTE 2013 Rīgā
Latviešu valodas un literatūras skolotāju kursi Aizkrauklē (V. Rulle, A. Lasmane, S. Stučka)
Matemātikas skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (I.Ņikiforova)

Piektdiena, 1. novembris
LatSTE 2013 Rīgā

28.10 – 1.11. Slēpošanas treniņnometne Alūksnē