Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 21.– 25. oktobris

Nedēļas plāns Skolā dežurē 7.a klase

Pirmdiena, 21. oktobris
Latviešu val. un literatūras skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (V. Rulle)

Otrdiena, 22. oktobris
10.50 Ierindas skates komandieru un sporta ministru sanāksme sporta zālē
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab., piedalās gada klases vērtēšanas komisija
15.15 MK sanāksmes
16.45 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme 309. kab.

Trešdiena, 23. oktobris
Fizikas skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (V.Silovs)
Filiāles Odzienā kolektīva mācību ekskursija uz Cēsīm
17.00 Skolēnu, kuri piedalīsies projekta vizītē Budapeštā (Ungārija), un viņu vecāku sanāksme Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” ietvaros, 104.kab.

Ceturtdiena, 24. oktobris
13.30 Vecāku sapulce “Kā palīdzēt bērnam būt veiksmīgam, gūt iedvesmu un motivāciju” filiālē Odzienā

Piektdiena, 25. oktobris
(Precizēts)3. mācību stundas laikā – Pasākums 10. – 12. klašu skolēniem par Latvijas dalību starptautiskās drošības stiprināšanā svinību zālē
19.00 Seces amatierteātra izrāde „Dūdene zin’” filiālē Odzienā

21. – 25.10. Ekoskolas vides novērtējuma apkopošana

Skolas bibliotēkā
Tematiska izstāde „Rudens krāsas dzejā, mākslā, ikdienā..”