Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 14.– 18. oktobris

Nedēļas plānsSkolā dežurē 8.b klase

Pirmdiena, 14. oktobris
11.00 Klases vecāko sanāksme 110.kab.
11.00 Vides nodaļu vadītāju sanāksme 312.kab.
    Kultūras nodaļu vad.sanāksme 313.kab.
    Izglītības nodaļu vad.sanāksme 209.kab.
    Prese nodaļu vad.sanāksme 104.kab.
    Sporta nodaļu vad.sanāksme 4.kab.
12.05 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme, sarunas ar skolēniem, kuri pretendē piedalīties projekta sanāksmē Budapeštā (Ungārija), 104. kab.

Otrdiena, 15. oktobris
Bioloģijas skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (E. Valdberga)
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.15 MP sanāksme 104. kab.

Trešdiena, 16. oktobris
Dalīšanās pieredzē par LatSTE organizēšanu ar LatSTE 2013 organizatoriem Rīgā (V. Samohins)

Ceturtdiena, 17. oktobris
14.00 Kursi skolotājiem „Interneta atbildīga un droša lietošana” 201. kab.

Piektdiena, 18. oktobris
Krievu val. skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (R. Jakovļeva)

Skolas bibliotēkā
Tematiska izstāde „Rudens krāsas dzejā, mākslā, ikdienā..”

Konkurss 7.-12. klašu skolēniem projekta “Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā” ievaros

Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā Projekta “Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā” ietvaros īstenotā konkursa vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem nolikums.

Projekta „Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā” ietvaros Pļaviņu, Viesītes, Rundāles, Šauļu, Kurtuvēnu, Šauļu un Žagares pašvaldību teritorijās esošo vispārējās izglītības iestāžu 7. – 12. klašu audzēkņi 2013.gada rudenī tiek aicināti piedalīties konkursā „Mana novada dārgumi”.

Konkursa mērķis: nodrošināt iespēju vispārizglītojošo solu audzēkņiem iepazīt sava novada izcilas personības – uzņēmējus, kas rada ekoloģiskus un mājās ražotus produktus un preces, apzināt novada īpašos ēdienus, tradīcijas, apmeklējot vietējos mājražotāju tirdziņus – mājtirgus.

Konkursa dalībnieki: vispārējo izglītības iestāžu audzēkņi no 7. – 12.klasei Pļaviņu, Viesītes, Rundāles, Šauļu, Kurtuvēnu, Šauļu un Žagares pašvaldībās.

Konkursa norises laiks: no 2013.gada 3. – 17. oktobris.

Konkursa dalībnieka uzdevums: izveidot fotoportretu vai fotoreportāžu vietējā mājtirgū, kas ataino konkrētā mājtirgus specifiku, atklāj mājražotāja – tirgotāja personību un iepazīstina ar konkrētajam apvidum raksturīgiem produktiem, atklājot novada un mājtirgus unikalitāti.

Konkursa norises forma: fotokonkurss, kurā var piedalīties ikviens vispārizglītojošo skolu audzēknis no 7. – 12. klasei individuāli vai grupās. Fotografēšanai drīkst izmantot jebkura veida fotokameras. Fotogrāfijas līdz 17. oktobrim plkst. 24:00 jānosūta uz e–pastu tirgus@plavinas.lv.

Konkursa žūrija: vietējā mājtirgus pārstāvis, fotogrāfs, vietējo mediju pārstāvis.

Konkursa balvas: pirmo trīs vietu ieguvēji saņem balvas no vietējā mājtirgus. Žūrijas komisija var piešķirt arī īpašas simpātiju balvas.

Citi nosacījumi:
1. Konkursa ietvaros iesūtīto fotogrāfiju autoriem jānorāda pilns savs vārds un uzvārds. Projekta īstenotāji patur tiesības izmantot iesūtītās fotogrāfijas turpmāk mājtirgus popularizēšanas un vietējo iniciatīvu atbalstam, norādot katras fotogrāfijas autoru katrā publicēšanas reizē.
2. Fotogrāfiju izmēriem un izšķirtspējai jābūt ne mazākai kā 1 MB.
3. Fotogrāfijās jābūt skaidri saprotamam attēlam, kurā redzamas vai nu vietējā mājtirgus personības, produkti vai atainoti mājtirgu pasākumi, apmeklētāji utml. Fotogrāfijas, kurās nebūs saprotams attēls, tiks uzskatītas par nederīgām.