Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 7.– 11. oktobris

Nedēļas plāns Skolā dežurē 8.a klase

Pirmdiena, 7. oktobris
12.30 Skolēnu pašpārvaldes ministru kabineta un skolotāju konsultantu sanāksme 312.kab.

Otrdiena, 8. oktobris
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.15 Skolotāju sanāksme 201. kab.

Trešdiena, 9. oktobris
Tikšanās ar Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra direktoru D. Kleinu Rīgā (V. Samohins)

Ceturtdiena, 10. oktobris
15.15 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme 104. kab.

Piektdiena, 11. oktobris
Angļu valodas skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (V. Mičule)

Skolas bibliotēkā
6.oktobris – Skolotāju diena. Tematiskā izstāde – „Skolotājs vakar, šodien…”