Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 23. – 27. septembris

Nedēļas plāns Skolā dežurē 9.a klase

Pirmdiena, 23. septembris
9.20 – 10.00 Drošības stunda 11.,12.klašu skolēniem svinību zālē
10.10 – 10.50 Drošības stunda 9.,10.klašu skolēniem svinību zālē
11.00 Skolēnu parlamenta sēde svinību zālē (ierodas 5. – 12.klašu izvirzītie deputāti)

Otrdiena, 24. septembris
Seminārs interešu izglītības speciālistiem Rīgā (A. Lasmane)
9.20 – 10.00 Drošības stunda 1.,2.klašu skolēniem svinību zālē
10.10 – 10.50 Drošības stunda 3.,4.klašu skolēniem svinību zālē
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.15 Skolotāju sanāksme 201. kab.

Trešdiena, 25. septembris
Nodrošinājuma valsts aģentūras apmeklējums Rīgā (V. Samohins)
Seminārs veselības mācības skolotājiem Aizkrauklē (A. Lasmane)

Ceturtdiena, 26. septembris
13.45 – 14.25 Drošības stunda 5.,6.klašu skolēniem svinību zālē
14.30 – 15.10 Drošības stunda 7.,8.klašu skolēniem svinību zālē

Piektdiena, 27. septembris
8.30 – 9.20 Vienojošie Olimpiskās dienas pasākumi klasēs
9.30 Olimpiskā diena 2013 stadionā (lietus gadījumā sporta zālē)
13.00 Filiālē Odzienā Dzejas dienu pasākums pie Ausekļa ozola un tikšanās ar dzejnieci Ivetu Ratinīku
18.00 Pasākums „Uz vidusskolas sliekšņa” svinību zālē

23.–27.09. Drošības nedēļa
23.–27.09. 10. klašu iesvētību nedēļa
Līdz 27.09. Ziņu iesniegšana IZM par pedagoģisko likmju skaitu 2013./2014.mācību gada sākumā. Valsts statistikas pārskata sagatavošana un datu ievadīšana VIIS
28.09.–3.10. Partnervalstu pārstāvju sanāksme Tamisārē (Somija) ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” ietvaros (I.Seipule, J.Ozola)