Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 9. – 13. septembris

Nedēļas plānsSkolā dežūrē 11.klase

Pirmdiena, 9. septembris
Tikšanās Izglītības ministrijā un Aizsardzības ministrijā Rīgā (V. Samohins)

Otrdiena, 10. septembris
10.50 Ministru kabineta sēde 312.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 109. kab.
15.15 Ekopadomes sēde 312.kab.
15.15 Jaunsardzes prezentācija 5. – 12.kl. skolēniem 405.kab.

Mācību priekšmetu tematisko plānu elektroniskās iesūtīšanas (direktora vietniecēm I. Seipulei vai I. Dūmiņai) un atbilstoši aizpildīto titullapu par 2013./2014.m.g. iesniegšanas (skolas kancelejā) pēdējā diena
Klašu audzinātāju programmu elektroniskā iesūtīšana A. Lasmanei un atbilstoši aizpildīto titullapu par 2013./2014.m.g. iesniegšanas (skolas kancelejā) pēdējā diena

Trešdiena, 11. septembris
Zinātniskās padomes sanāksme 216. kab.
Līdz 11. septembrim pieteikšanās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai (pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas metodikas materiāli 2013./2014.mācību gadā)

Ceturtdiena, 12. septembris
Seminārs mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem Rīgā (A.Siliņa)
Fakultatīvo nodarbību tematisko plānu elektroniskās iesūtīšanas (direktora vietniecei I. Seipulei) pēdējā diena

Piektdiena, 13. septembris
Ieskaišu grafika 1.semestrim aizpildīšanas pēdējā diena