Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Skolotāji 2013./2014.m.g.

Sākumskola – Inga Baginska, Kristiāna Balode, Gints Balodis, Sandra Fišmeistare, Ilona Lazda, Sarmīte Meldere, Vineta Platgalve, Ineta Reitere, Anita Cīrule, Iveta Kupča, Maija Bieriņa, Aiga Čepule, Alla Zaharovska

Angļu valoda - Ineta Bicāla, Valda Mičule, Jeļena Ozola, Indra Ozoliņa, Brigita Krauze, Elita Freimane

Bioloģija - Evita Valdberga, Iveta Dūmiņa

Dabaszinības - Iveta Briede, Evita Valdberga, Iveta Dūmiņa

Ekonomika - Mārīte Skrabutena

Fizika - Valdis Silovs, Anita Seikovska, Mārīte Kvēpa

Ģeogrāfija - Inga Ozoliņa, Iveta Dūmiņa

Informātika - Aldis Lazda, Vineta Platgalve, Evita Valdberga, Mārīte Kvēpa

Krievu valoda - Aiga Bērziņa, Rita Jakovļeva, Tatjana Starčenko, Alla Zaharovska

Kulturoloģija - Mārīte Skrabutena

Ķīmija - Iveta Briede, Iveta Dūmiņa

Latviešu valodu un literatūra - Armanda Lasmane, Velta Rulle, Silga Stučka, Ingrīda Upeniece, Laura Avotiņa

Latvijas un pasaules vēsture, Latvijas vēsture, Pasaules vēsture - Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Elita Freimane

Matemātika - Ilze Luksa, Vija Miķelsone, Ira Ņikiforova, Anita Seikovska, Ilze Titova, Mārīte Kvēpa

Mājturība un tehnoloģijas - Guntis Mozga, Ieva Volane, Maija Bieriņa, Ingus Eiduks

Mūzika - Olga Krasutina, Aiva Siliņa, Elita Freimane

Sociālās zinības - Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Iveta Dūmiņa

Sports - Vita Brikmane, Jānis Eiduks, Ilva Vārna, Ingus Eiduks

Tehniskā grafika – Guntis Mozga

Vācu valoda - Rita Jakovļeva, Ilze Seipule

Veselības mācība - Armanda Lasmane

Vizuālā māksla - Inga Zālīte, Valentīna Zdanovska

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu