Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 26. – 30. augusts

Nedēļas plāns Pirmdiena, 26.augusts
No 9.00 Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tika noteikti papildu mācību pasākumi (skat. grafiku)
10.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.

Otrdiena, 27. augusts
No 9.00 Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tika noteikti papildu mācību pasākumi (skat. grafiku)
10.30 Metodiskās padomes sanāksme 201.kab.
13.00 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme 201. kab.

Trešdiena, 28.augusts
No 9.00 Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tika noteikti papildu mācību pasākumi (skat. grafiku)
10.30 Metodisko komisiju sanāksmes

Ceturtdiena, 29.augusts
9.00 Skolas filiāles Odzienā apmeklējums (Pļaviņu novada Izglītības un kultūras komitejas pārstāvji, Pļaviņu novada izglītības speciāliste, iestāžu vadītāji u.c.)
10.30 Pedagoģiskās padomes sēde 201.kab.
Ap 13.30 Skolas apmeklējums (Pļaviņu novada Izglītības un kultūras komitejas pārstāvji, Pļaviņu novada izglītības speciāliste u.c.)

Piektdiena, 30. augusts
Gatavošanās jaunajam mācību gadam

Līdz 28.08.2013. plkst. 15.00 skolas kancelejā jāiesniedz prasībām atbilstoši aizpildīti eksāmenu protokoli par pēcpārbaudījumu rezultātiem
Līdz 30.08.2013. plkst. 12.00 pēcpārbaudījumu rezultātu atspoguļošana e–klasē, skolēnu personu lietās un liecībās