Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Reģionālās partnerības projekts dod iespēju iegūt jaunu pieredzi skolotājiem

Comenius Regio Partnership’s Project „Roots of the Balts”
(Nr. 2012-1-LV1-COM13-03589 1)

Biruta Irēna Osīte, Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāles Odzienā skolotāja – projekta dalībniece

Šovasar turpinās Comenius reģionālās partnerības projekta „Baltu saknes” mērķa īstenošana. Tas ir partnerības veidošanai un sadarbības veicināšanai izglītības nozarē starp Pļaviņu novada domi un Rokišķu rajona pašvaldību. Projekta realizēšanā iesaistījušās projekta partneriestādes – Pļaviņu novada ģimnāzijas un tās filiāles Odzienā un Pļaviņu Mākslas skolas pedagogi, 4 no ģimnāzijas un 2 no filiāles.
No 15. – 19. jūlijam šī mūžizglītības programma uzņēma lietuviešus Pļaviņu novadā.
Ciemiņi izjuta pozitīvo attieksmi, priecājās par telpām, skolu apkārtni, apskatot mūsu novada skolas, tikko iebraucot Pļaviņās.

3 dienas projekta dalībnieki pavadīja Odzienā, kur varēja vienuviet gan izmantot konferenču telpu, gan pusdienot, gan izguldināt ciemiņus. Laba reklāma Odzienas muižas krogam.

Ar lielu interesi ciemiņi noklausījās ekskursiju – lekciju „Odzienas pils”, kurā devāmies ar projektu konsultantu Juri Brežģi. Filiāle Odzienā 3 iestādēm – Rokišķu pašvaldībai, bērnu un jauniešu centram un Jodupes ģimnāzijai dāvināja grāmatu „Odzienas skolai – 120”.

Neaizmirstamas būs sirsnīgās stundas kopā ar Vitu, kura stāstīja, rādīja par laika ritiem, baltu saknēm tautas dziesmās un tautas tradīcijās, gadskārtām; rotaļas, ko mācījāmies kopā ar lietuviešiem, skanot koklei u.c. tautas mūzikas instrumentiem.

Folklorists Māris un Anete Karlsone no Ļaudonas iepazīstināja ciemiņus ar baltu vīriešu un sieviešu apģērbu, rotām, ieročiem. 2 dienas abi bija mūsu tautastērpos. Tas bija vienreizēji! Tikko bija izskanējuši 25. Latvijas Vispārējie un 15. Deju svētki un likās, ka šeit vēl ir to atskaņas. Meistardarbnīcas bija ik dienu – iepazinām novadu tautastērpus, mācījāmies krāsot dziju, strādājām ar mālu un diegiem praktiski.

Folkloras dienas turpinājums bija ekskursija – lekcija „Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs”.

Lasīt vairāk