Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Noslēdzies makulatūras vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai!”

Noslēdzies makulatūras vākšanas konkurss Skolotāja I.Lazda, EKO padomes locekle

Lai rosinātu bērnus un jauniešus rīkoties videi draudzīgi un saudzēt dabas resursus, 2012. gada nogalē “Zaļā josta” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Papīrfabriku „Līgatne” un AS „Latvijas Valsts meži” izsludināja makulatūras vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai”. Konkursa mērķis bija pievērst bērnu un jauniešu uzmanību atkritumu šķirošanas nozīmei sadzīvē, kā arī veidot izpratni par to, ka pareizi sašķiroti un pārstrādei nodoti atkritumi veicina jaunu produktu ražošanu.

Šajā akcijā iesaistījāmies arī mēs. Savāktas 18 tonnas 400kg makulatūras. 337 skolu un pirmsskolas iestāžu konkurencē ierindojāmies 7 vietā pēc savāktā makulatūras daudzuma.

28.maijā skolas sporta zālē norisinājās noslēguma pasākums, kurā pateicāmies EKO padomes komandai un čaklākajiem skolēniem.

Skola, kas piedalījās konkursā, par katru savākto makulatūras tonnu saņēma 5 kg biroja papīra. Pasākumā katra klase saņēma biroja papīru proporcionāli savāktajam makulatūras daudzumam.

Paldies audzēkņiem, EKO padomes komandai, klašu audzinātājiem, skolēnu vecākiem un Pļaviņu iedzīvotājiem par atbalstu.

Mūsu novads kļuvis zaļāks, jo akcijas rezultātā esam izglābuši Pļaviņu novadā vairāk nekā 200 kokus.

Pēdējā pašpārvaldes sanāksme

Pašpārvaldes sanāksme Ildze Vīksne, Preses ministre

Piektdien, 24. maijā, notika pēdējā pašpārvaldes sanāksme šajā mācību gadā. Sanāksmē piedalījās direktors Vladimirs Samohins, skolotāja un direktora vietniece audzināšanas jomā Armanda Lasmane, un skolas pašpārvalde – ministri, kuri strādāja šajā mācību gadā un nesen ievēlētie nākamā mācību gada ministri.

Sanāksme noritēja diezgan neformālā gaisotnē, to iesāka A. Lasmane ar nelielu uzrunu, pasakoties visiem par paveikto šajā mācību gadā un novēlot veiksmi turpmākajā dzīves ceļā. Arī direktors turpināja šo tēmu, apsveicot visus ar veiksmīgi pabeigtu mācību gadu un novēlot veiksmi eksāmenos un mācībās turpmāk, jo pašpārvaldē ir vairāki skolēni, kas turpinās mācības citur.

Pēc uzrunām, svinīgākā gaisotnē, šī gada ministri tika aicināti nodot savas mapes viņu aizstājējiem, dodot nelielu ieskatu ministra ikdienas darbā un padomu nākamajiem ministriem, kā arī ierosinājumus vai novēlējumus, lai uzlabotu ministrijas darbu.

Sanāksmes noslēgumā, visi kopā nedaudz atzīmējām mācību gada beigas, padzerot tēju un uzcienājoties ar mūsu skolas absolventa sponsorētu cienastu – kūku. Pie galda raisījās sarunas par ikdienas darbu, nākotnes plāniem un skolas un pilsētas nākotni, radās vairāki ierosinājumi, kā padarīt skolu labāku, draudzīgāku un laika pavadīšanu tur – interesantāku, kā arī par pašpārvaldes darbu nākamajā mācību gadā.

Novēlu pašpārvaldei nākamajā gadā piepildīt savas un citu ieceres, mainīt kaut ko skolā, rast radošumu, spēku un idejas un atstāt pēdas skolas vēsturē!