Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns, 3. – 22. jūnijs

Nedēļas plānsPirmdiena, 3. jūnijs
Papildu mācību pasākumi (skolēniem, kuriem gadā ir viens un vairāk vāji vērtējumi un/vai nav vērtējuma)

Otrdiena, 4. jūnijs
Matemātikas eksāmens 9.kl.
Papildu mācību pasākumi
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
13.00 Metodisko komisiju sanāksmes

Trešdiena, 5. jūnijs
Ķīmijas centralizētais eksāmens 12.kl. I.Gaiša Kokneses vidusskolā
Papildu mācību pasākumi
Pieredzes apmaiņas seminārs ar Jēkabpils pilsētas sākumskolas skolotāju metodiskās apvienības piedalīšanos par IT izmantošanu mācību procesa norisē

Ceturtdiena, 6. jūnijs
Literatūras eksāmens 12.kl.
Papildu mācību pasākumi
Līdz plkst. 15.00 klašu audzinātāju un interešu izglītības programmu vadītāju darba analīzes iesniegšana izdrukas veidā A.Lasmanei
LOK vingrojumu kompleksa izstrādes sanāksme Rīgā (V. Samohins)

Piektdiena, 7. jūnijs
Ekonomikas eksāmens 11.kl.
Papildu mācību pasākumi
9.00 Semināru „Interešu izglītības programmu veidošana”, vada I. Saulīte (papildināts)

Pirmdiena, 10. jūnijs
Krievu valodas centralizētais eksāmens 12.kl.
Papildu mācību pasākumi
Līdz plkst. 16.00 Pedagoga pašvērtējuma iesniegšana (elektroniski (V.Samohinam) un izdrukas veidā (skolas kancelejā))

Otrdiena, 11. jūnijs
Latvijas pasaules vēstures eksāmens 9.kl.
Papildu mācību pasākumi
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.

Trešdiena, 12. jūnijs
Papildu mācību pasākumi
ESF projekta “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” noslēguma nodarbība Rīgā (I.Seipule)
Līdz 16.00 Metodisko komisiju vadītāju atskaišu iesniegšana (elektroniski (I.Seipulei) un izdrukas veidā (skolas kancelejā)

Ceturtdiena, 13. jūnijs
Papildu mācību pasākumi

Piektdiena, 14. jūnijs
Bioloģijas centralizētais eksāmens 12.kl.
10.30 Pedagoģiskās padomes sēde 107.kab.

Sestdiena, 15.jūnijs
16.00 9.klašu izlaidums Pļaviņu novada ģimnāzijā filiālē Odzienā
18.00 9.klašu izlaidums Pļaviņu novada ģimnāzijā

Pirmdiena, 17. jūnijs

Otrdiena, 18. jūnijs
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.

Trešdiena, 19. jūnijs

Ceturtdiena, 20. jūnijs
Fizikas centralizētais eksāmens 12.kl.

Piektdiena, 21. jūnijs

Sestdiena, 22.jūnijs
18.00 Izlaidums 12.klašu skolēniem sporta zālē

10. – 14.06. Datu sagatavošana 9.kl. skolēnu apliecībām un sekmju izrakstiem
17. – 21.06. Datu sagatavošana 12.kl. skolēnu atestātiem un sekmju izrakstiem