Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Krāsaini sapņi pār zemi, krāsaini sapņi pār mums…

 Krāsaini sapņi pār zemi, krāsaini sapņi pār mums Kad tuvojas dzimšanas diena, vienmēr pārņem satraukums gan pašam svinētājam, gan sveicējiem. Pagājušā nedēļā katra klase veidoja apsveikumu skolai 95. dzimšanas dienā. Laba vēlējumi, sirsnīgi sveicieni, pārdomāts, oriģināls noformējums… Katrā apsveikumā ir kaut kas īpašs. Prieks, ka mūsu skolā skolēni un skolotāji ir tik radoši.

2. stāvā izvietotā fotogrāfiju galerija ieved tuvākā un tālākā pagātnē, jo var aplūkot fotogrāfijas, kas vēsta par dažādiem kultūras, sporta un ikdienas dzīves notikumiem mūsu skolā. Tas, kā jau dzimšanas dienai pienākas – pārdomu mirklis – kā bija kādreiz, kā ir tagad, kā būs rīt? Bet kas tad ir īsta dzimšanas diena bez svinībām?

Un tā – 16. maijā 5. – 12. klašu skolēni tika aicināti uz koncertšovu „Daudz laimes dzimšanas dienā, skola!”, skolas dzimšanas dienas svinībām klasē un ballīti disko stilā. Skolas galvenā vērtība ir skolēni, tādēļ tie bija svētki viņiem. Ar skaistām dziesmām un skanīgām balsīm koncerta dalībniekus priecēja dvīņi Reinholds un Rūdolfs Sprukuļi no Vecbebriem. Fokstrots, valsis, samba… perfektas kustības… skaisti tērpi. Jauku noskaņojumu radīja dejotāji Artūrs un Karmena no Aizkraukles. Sirds pukstus paātrināja ielu vingrotāju grupas izpildītie triki 2011. gada absolventa Aleksandra Krasutina vadībā, bet brīnumainu sirsnību un labestību izstaroja 1995. gada absolventes Danas Langenfeldes dejotā indiešu deja. Lirisku atkāpi sniedza 2011. gada absolventes Aritas izpildītais klavierskaņdarbs. Skolēniem pārsteigumu bija sagādājušas arī skolotājas, un koncerta noslēgumā uzstājās skolotāju koris. Kad pateicības vārdi koncerta dalībniekiem bija izskanējuši un skolotājas uzsāka dziesmu par krāsainiem sapņiem, tie tiešām parādījās.. Zāle piepildījās ar krāsainiem baloniem, kurus, novēlot skolai daudz laimes dzimšanas dienā un klusībā izsakot kādu no sirdsvēlmēm, skolēni vēlāk palaida debesīs… Par to, lai pār svinību dalībniekiem uzlidotu šis krāsainais balonu mākonis, gādāja mūsu skolas absolventi, kuri visi skolas laikā ir bijuši aktīvi sabiedriskā darba veicēji, vadījuši skolēnu komiteju, pašpārvaldi.

Liels paldies 1990. gada absolventam Jānim Kalējam, 1992. gada absolventam Aivaram Tihonovam, 1994. gada absolventei Ivetai Dūmai, 1987. gada absolventam Jurim Tihonovam, 1989. gada absolventam Viktoram Dudaram, 1994. gada absolventei Līgai Polei, 1982. gada absolventei Žannai Zujevai.

Krāsainie sapņi aizlidoja, lai atgrieztos kādreiz katra dzīvē jau reāli piepildīti.

Skolas pašpārvaldes kultūras ministrs Deins Kaņepējs
un konsultante skolotāja Silga Stučka

Nedēļas darba plāns, 27. – 31. maijs

Nedēļas plāns Skolā dežūrē 6.ab klases

Pirmdiena, 27. maijs
No 10.00 Eksāmens informātikā vidusskolai
15.15. ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme 104. kab.
Evakuācijas plānu pārbaude kabinetos

Otrdiena, 28. maijs
No 10.00 Eksāmens svešvalodā 9.klasei
12.30 1. – 12. klašu skolēniem un skolotājiem ekoskolas pasākums ”Esi atbildīgs par dabu” skolas iekšpagalmā, lietus gadījumā sporta zālē
15.15 Klašu audzinātāju MK sanāksme 312.kab.

Trešdiena, 29. maijs
Līdz 14.30 vērtējumu izlikšana 1. – 8., 10. – 11.kl.
15.15 Pedagoģiskās padomes sēde par skolēnu pārcelšanu nākamajā klasē un papildu mācību pasākumu nozīmēšanu 201.kab.

Ceturtdiena, 30. maijs
9.00 „Pavasara svētki sākumskolā” svinību zālē
10.00 – 13.30 Centralizētais eksāmens matemātikā 12.klasei
12.00 Jubilejas darba grupas sanāksme, paveiktā analīze 110.kab.

Piektdiena, 31. maijs
9.00 – 12.30 Sporta svētki
13.00 Mācību gada un sporta svētku noslēgums
14.00 – 16.00 Valsts izglītības attīstības aģentūras uzraudzības vizīte par ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” realizāciju

27. – 31.05. Mācību grāmatu pieņemšana skolas bibliotēkā

Sasniegumi atklātajā olimpiādē un konkursos

olimpiāde Ar prieku varam atzīmēt, ka arī pēc Zinību svētkiem vairāki mūsu skolas skolēni ir guvuši labus panākumus gan atklātajā olimpiādē, gan konkursos.

Latvijas 40. atklātajā matemātikas olimpiādē starp 2876 dalībniekiem no 3.-12.klasei bija arī 21 mūsu skolas skolēns. Starp mūsējiem vislabāk veicās Evijai Mahliņecai (5.e klase), kura izcīnīja 2.vietu (skolotāja Mārīte Kvēpa), un Samantai Djubinai (6.a klase), kura ieguva atzinību (skolotāja Ira Ņikiforova). Sveicam jaunos matemātiķus un viņu skolotājas!

Okupācijas muzeja 20. gadu jubilejai veltītajā foto un video konkursā skolēniem un jauniešiem “Lietas un vietas – okupācijas aculiecinieces!” starp uzvarētājiem ir divas mūsu skolas 11.klases skolnieces – Dagnija Kiseļeva un Katrīna Bērziņa. Sveicam Dagniju un Katrīnu, kā arī viņu skolotāju Ivetu Krastiņu!

11.maijā notika Jēkabpils pilsētas un Aknīstes, Krustpils, Salas un Viesītes novadu skolēnu konkurss “Tēva un mātes tēls Bībelē”, kurā piedalīties bija uzaicināti arī mūsu sākumskolas audzēkņi. Esam saņēmuši konkursa rezultātus:
• 1.vieta ir Markusam Jablonskim, Kārlim Liepiņam, Nikolajam Zemļickim, Adriānam Kolgeram, Martai Langenfeldei, Evelīnai Paulai Ķerķei, Vitai Margaritai Jansonei, Rutai Svikliņai, Jānim Smilgājam;
• 2.vieta – Rebekai Ivanovai, Jānim Marcinkevičam, Kasparam Krastiņam, Kristeram Kaļvam, Ēvaldam Valdim Jansonam, Laurim Gāberam;
• 3.vieta – Andrim Rāviņam, Danielam Degterovam.
Sveicam apbalvotos skolēnus un kristīgās mācības skolotāju Anitu Cīruli!