Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Ekskursija uz Preiļiem

Ekskursija uz Preiļiem 21.maijā 3.a un 3.b klases skolēni devās ekskursijā.

Pirmais apskates objekts – Krustpils pils. Pa ceļam gide mums stāstīja par Gostiņu vēsturi, teiku par Krustpils un tās ģērboņa rašanos.

Krustpils pilī iepazināmies ar pils vēsturi un tās iemītnieku dzīvi vairāku gadsimtu garumā. Klausījāmies stāstus par Brūno dāmu, kura joprojām dzīvojot pilī. Tagadējie pils iemītnieki šad un tad jūtot viņas klātbūtni.

Tālāk ceļš mūs veda uz Līvāniem,vietā, kur upes ceļi krustojas… Līvānu muižā, Daugavas un Dubnas krastā, izvietojies amatnieku centrs. Galerijā apskatījāmies Līvānu stikla fabrikas brīnišķīgos ražojumus. Vecās muižas klēts ēkā varējām vērot ekspozīciju

„Amatnieki Latgalē”. Izstāžu zālē mākslinieku un amatnieku darbu izstādes. Radošās keramikas un tekstilmākslas darbnīcas. Priecājāmies par garāko Lielvārdes jostu Latvijā.

Turpinājām ceļu uz Preiļiem. Preiļos iepazinām Preiļu muižas leģendas, mīlas un šausmu stāstus. Redzējām vismazāko baznīciņu Latvijā. Priecājāmies Preiļu miniatūrajā karaļvalstī, kur katrs no mums pārtapa par skaistu princi vai princesi.

Ar smaidu atvadījāmies no karaļvalsts un labā omā turpinājām ceļu mājup.

Skolotāja Inga Baginska

Luga „Sarkangalvīte” angļu mēlē

Luga 16.maijā filiālē Odzienā 1. – 2. klases angļu valodas pulciņa ietvaros par godu Ģimenes dienai tika izrādīta ludziņa „Sarkangalvīte”. Tāpēc ielūgti tika tikai šo bērnu vecāki. Nākamajā mācību gadā plānojam iestudēt šo pašu lugu vērienīgāku, t.i., ar plašāku dialogu un, protams, arī labākā kvalitātē. Un tad, iespējams, izrādīsim plašākai auditorijai. Ludziņā piedalījās 6 centīgākie bērni – Antra, Edīte, Kristīne, Megija, Jānis un Aksels. Viņi izrādei gatavojās ļoti cītīgi un atbildīgi. Katrā nākamajā mācību stundā varēja just, ka bērni mājās ir krietni strādājuši. Man ļoti patika jautājums, kāpēc ir lovely flowers un nevis beautiful flowers. Tas vien parāda, ka bērni iedziļinās tekstā, nevis vienkārši kaut ko iemācās no galvas. Šoreiz varbūt nedaudz „piekliboja” izteiksme, bet uztraukums dara savu. Manuprāt, pirmajai reizei svešvalodā iestudētā izrāde izdevās gandrīz izcili. Arī vecākus tā ļoti priecēja.

Viktorija Fjodorova, angļu valodas pulciņa vadītāja

Projekts “Vecāki un vecvecāki”

Projekts "Vecāki un vecvecāki" Pļaviņu novada ģimnāzijas Odzienas filiālē noslēdzies projekts “Vecvecāki un mazbērni” (angl. Grandparents and Grandchildren, G&G).

Projekta pamatā ir starppaaudžu sadarbība, kurā skolēni, kas pārzina datora un interneta lietošanu, bezmaksas nodarbībās skolā apmāca pieaugušos. Projekta nosaukums ir metafora: dalībnieki ne vienmēr ir radinieki, bet pārstāv dažādas paaudzes. Vecvecāki ir seniori, mazbērni ir skolēni, kuri nodod vecvecākiem savu pārliecību darbā ar informācijas tehnoloģijām, bet vecvecāki sniedz savu dzīves gudrību.

Pasākumā bija iesaistījušies septiņi mūsu skolas 7.e un 8.e klases skolēni. Katrs no viņiem bija sagatavojies apmācīt vienu “vecvecāku”, taču dažādu apstākļu dēļ projektā līdz galam piedalījās četri vecvecāki. Nodarbības notika no 4.aprīļa līdz 9.maijam pēcpusdienās datorklasē.

Apgūstamās tēmas bija interneta pārlūkošana, informācijas meklēšana internetā, e–pasta lietošana, sociālie tīkli un teksta redaktors. Tā kā mūsu vecvecākiem nebija nekādu priekšzināšanu, tad uzskatām, ka savu galveno uzdevumu, sākt lietot datoru, esam sasnieguši. Interesanta sadarbība izveidojās Reinim Eidukam ar savu bijušo bērnudārza audzinātāju Vizmu Štālbergu. Skolēni pārliecinājās, ka, lai iemācītu, vajadzīga liela pacietība, ka jāprot plānot savu laiku un jārēķinās ar līdzcilvēkiem.

Ceram, ka mūsu vecvecākiem noderēs iegūtās iemaņas! Paldies visiem, kas palīdzēja projekta īstenošanā!