Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 20. – 24. maijs

Nedēļas plāns Skolā dežūrē 7.a klase

Pirmdiena, 20. maijs

Otrdiena, 21. maijs
Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12. klasei
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
13.00 Mūzikas skolas koncerts sākumskolai svinību zālē
15.15 Metodisko komisiju sanāksmes

Trešdiena, 22. maijs
Eksāmens latviešu valodā 9. klasei
Olimpiskās dienas 2013 seminārs Rīgā (V. Samohins)

Ceturtdiena, 23. maijs
Ieskaite dabaszinībās 6. klasei
Eksāmens latviešu valodā 9. klasei
12.00 Metodiskās padomes sanāksme 104. kab.
12.00 Pašpārvaldes sanāksme 312.kab.

Piektdiena, 24. maijs
Centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē 12. klasei
14.20 Dežūru pieņemšana–nodošana 213.kab. (piedalās 7.a un 6. ab klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

20. – 24.05. Ekopadomes grupas gatavo atskaites par paveikto
No 20. maija mācību grāmatu pieņemšana skolas bibliotēkā
20. – 24.05. Tematiskā izstāde „Manai skolai – 95” un akcija „Grāmatiņa, grāmatiņa, kurā plauktā tagad viņa?” bibliotēkā

Mātes dienas pasākums filiālē Odzienā