Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Jauno satiksmes dalībnieku forums Pļaviņās

Filips Fedosejevs, Raivo Jankuns, Sonora Balode, Elīna Lelde Pitjukeviča, Ričards Freijs, Krista Priede, 4.b klases skolēni

30.aprīlī mūsu skolā notika Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) rīkotās velosipēdistu sacensības, kurās piedalījās sešas mūsu skolas komandas.

Viena no tām bija mūsu klases komanda ”Zibenīgais sešinieks”. Gatavojoties šīm sacensībām, ļoti cītīgi trenējāmies. Braucām ar velosipēdu ne tikai stundu laikā, bet arī ārpus stundām. Pirmās palīdzības zināšanas palīdzēja apgūt skolas medmāsa I.Kaņepēja.
Sacensību dienā daži no mums bija uztraukušies, turpretī daži tās uztvēra mierīgi. Mūs visus pārsteidza uzdevumi, kuri bija jāpilda.
Riteņbraukšanā pirmais starts bija grūtāks nekā otrais. Pēc riteņbraukšanas devāmies pārbaudīt zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā, pēc tam – ceļu satiksmes noteikumos, velosipēdu uzbūvē.
Tiesneši mūs cienāja ar cepumiem un tēju.

Sākās apbalvošana. Visas komandas un to skolotāji kā dāvinājumu saņēma oranžus krekliņus un atzinības rakstus, kurus pasniedza CSDD Aizkraukles nodaļas priekšnieks, mūsu skolas absolvents E.Eizāns. Paldies par to!

Pirmās trīs vietas ieguva A.Upīša Skrīveru vidusskolas komandas, diemžēl mūsu komanda ieguva 4.vietu.

Mēs gribam pateikt paldies sacensību organizētājiem, ka mums un citām mūsu skolas komandām bija iespēja piedalīties šādās sacensībās, īpašu paldies sakām skolas direktoram V.Samohinam, sporta skolotājam J.Eidukam, klases audzinātājam G.Balodim, medmāsai I.Kaņepējai un mūsu vecākiem.

Nedēļas darba plāns, 13. – 18. maijs

Nedēļas plāns Projektu nedēļa
Skolas jubilejas nedēļa

Pirmdiena, 13. maijs
10.00 Velosipēdistu tiesību kārtošanas eksāmens
Deju kolektīvu mēģinājumi svinību zālē:

9.00 – 10.00 1. – 2. klašu deju kolektīva mēģinājums
10.00 – 11.00 3. – 4. klašu deju kolektīva mēģinājums
11.00 – 12.00 5. – 6. klašu deju kolektīva mēģinājums
12.00 — 13.00 7. – 12. klašu deju kolektīva mēģinājums

Otrdiena, 14. maijs
Comenius partnerību tematiskās uzraudzības seminārs „Pamatkompetenču attīstība vidējā izglītībā, īstenojot projektu darbu” Rīgā (I.Seipule)
Klašu fotogrāfēšanās
9.00 Informātikas eksāmena tests 11. klase 13. kab., 1. grupa
10.00 Informātikas eksāmena tests 11. klase 13. kab., 2. grupa
11.00 Jauktā kora mēģinājums
11.30 Parlamenta sēde (piedalās klašu izvirzītie deputāti) svinību zālē
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
Deju kolektīvu mēģinājumi svinību zālē:

9.00 – 10.00 1. – 2.klašu deju kolektīva mēģinājums
10.00 – 11.00 3. – 4.klašu deju kolektīva mēģinājums
11.00 – 12.00 5. – 6.kl.deju kolektīva mēģinājums
12.00 — 13.00 7. – 12.klašu deju kolektīva mēģinājums

19.00 Kora „Loreleja” mēģinājums

Trešdiena, 15. maijs
Klašu fotogrāfēšanās
Fotografēšanās filiālē Odzienā
12.00 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme 104.kab.
12.00 Jauktā kora mēģinājums
Deju kolektīvu mēģinājumi svinību zālē:

9.00 – 10.00 1. – 2. klašu deju kolektīva mēģinājums
10.00 – 11.00 3. – 4. klašu deju kolektīva mēģinājums
11.00 – 12.00 5. – 6. klašu deju kolektīva mēģinājums
12.00 — 13.00 7. – 12. klašu deju kolektīva mēģinājums

17.00 Zinību svētki

Ceturtdiena, 16. maijs
Pēdējā atzīmju izlikšanas diena 9. un 12. klasei
8.00 Pedagoģiskās padomes sēde par izmantojamās mācību literatūras apstiprināšanu turpmākajiem trim mācību gadiem
10.00 Skolas jubilejas svētki 1. – 4. klašu skolēniem Sporta zālē
17.00 Skolas jubilejas svētki 5. – 12.klašu skolēniem balle/diskotēka sporta zālē

Piektdiena, 17. maijs
11.00 Zvana svētki 9., 12.klašu skolēniem

Sestdiena, 18. maijs
Skolas jubilejas svinības
16.00 – 17.00 Deju kolektīva „Pastalnieki” mēģinājums
17.00 – 17.30 Kora „Loreleja” mēģinājums

13. – 17.05. Tematiskā izstāde „Latvijas vērtības – stipra ģimene” bibliotēkā