Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 6. – 10. maijs

Nedēļas plāns Skolā dežūrē 7.a klase

4. – 9.05. Partnerskolu tikšanās sanāksme Pļaviņās ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” ietvaros

Pirmdiena, 6. maijs
Brīvdiena

Otrdiena, 7. maijs
Valsts ieskaite ar kombinētu mācību saturu 3.kl. (latviešu valoda)
10.50.Ministru kabineta sēde (piedalās 4. – 12.klašu vecākie) 312. kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.15 Skolotāju mēģinājums svinību zālē
15.40 Skolotāju sanāksme 201. kab.

Trešdiena, 8. maijs
Pēdējā ieskaišu diena 9. un 12.kl.
Mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs Rīgā (I. Volane)

Ceturtdiena, 9. maijs
Valsts ieskaite matemātikā 6.kl.

Piektdiena, 10. maijs
Valsts ieskaite ar kombinētu mācību saturu 3.kl. (matemātika)
Ekonomikas, Komerczinību skolotāju, MA vadītāju seminārs Rīgā (M. Skrabutena)
Starpnovadu konkurss “Game Day” 5.klašu skolēniem I.Gaiša Kokneses vidusskolā
Mātes dienai veltīts pasākums filiālē Odzienā
12.00 Skolotāju mēģinājums 117.kab.
14.20 Dežūru pieņemšana–nodošana 213.kab. (piedalās 7.a un 6.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

6. – 10.05. Tematiskā izstāde „Latvijas vērtības – stipra ģimene” bibliotēkā