Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Konkurss jauniešiem

Pļaviņas Pļaviņu novada domes Starptautiskās sadarbības komisija izsludina konkursu jauniešiem no 15-30 gadiem.

Konkursa uzdevums ir atlasīt jauniešus, kuri Itālijas pilsētā Pimonte pārstāvēs Pļaviņu novadu starptautiskajā projektā “Eiropa jaunajiem pilsoņiem” jeb „EU4YC”.

Tēma: iespējas veidot nākotnes Eiropu pašvaldības līmenī.

Pļaviņu novada jaunieši, kuri vēlas piedalīties konkursā, tiek aicināti iesniegt sekojošus dokumentus:
1. Latvijas un Pļaviņu novada prezentācija (angļu valodā);
2. motivācijas vēstule;
3. CV un apliecinājumi par savu darbību novada attīstībā.

Konkursa dokumentus iesniegt personiski vai elektroniski uz dome@plavinas.lv līdz 2013.gada 13.maijam pl. 14.00.
Aicinām iepazīties ar konkursa Nolikumu.

Projekts notiek no 2013.gada 25. jūlija līdz 5. augustam

Piedalāmies kustībā „Draudzīga skola”

Kustība "Draudzīgā skola" 2013.gada 25.aprīlī mēs – 9.a klases skolēni Ieva Skrabutena, Mareks Bogdanovičs un psiholoģe Dzintra Vanaga, piedalījāmies Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizētajā konferencē „Sapratne un cieņa klasē, skolā un internetā” kustības „Draudzīga skola” dalībniekiem. Mūsu skola šajā kustībā iesaistās jau astoto mācību gadu.

Konference notika augstskolā „Turība”, ar atklāšanas runu uzstājās Laila Rieksta – Riekstiņa. Par pusaudžiem un jauniešiem aktuālu tēmu „Cieni sevi un citus internetā” runāja „Drošāka interneta centra” speciāliste Ieva Jankovska un VBTA inspekcijas pārstāvis Raitis Eglītis. Ar pieredzi par drošu, atbildīgu un cieņas pilnu attiecību uzturēšanu savā skolā dalījās Vaivaru pamatskolas, Rīgas speciālās pamatskolas – attīstības centra un Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolēni un skolotāji. Vēl uzstājās Latvijas Universitātes, PPMF docente Linda Daniela, Centra „Dardedze” programmas „Drosme draudzēties” koordinatore Agnija Bistrova un „Latvijas Vecāku Foruma” pārstāve Kristīne Dūdiņa par skolēnu savstarpējas vardarbības novēršanu un cieņpilnas vides veidošanu skolā.

Pēc pusdienām visi konferences dalībnieki tikām sadalīti darba grupās un veidojām prezentācijas ar dažādiem priekšlikumiem, kā uzlabot vidi skolā. Ar gandarījumu secinājām, ka daudzas idejas, ko citi skolēni vēlas ieviest, mūsu skolā jau veiksmīgi darbojas, un savu skolu varam dēvēt par draudzīgu.

Pedagogu konkursa „Par labāko klases audzināšanas stundu cieņas veicināšanai klasē” vērtīgas VBTA inspekcijas balvas saņēma audzinātājas no Ikšķiles vidusskolas, Aglonas internātvidusskolas un Kuldīgas ģimnāzijas.

Konferences noslēguma daļā piedalījās Latvijas sabiedrībā pazīstami cilvēki: LNT žurnālists Haralds Burkovskis, aktieris Ivars Puga, arhibīskaps Stankevičs, grupas „Auļi” mūziķis Ģirts, žurnālists Jānis Palkavnieks. Viņi stāstīja par piedzīvoto savos skolas gados un atbildēja uz skolēnu uzdotajiem jautājumiem.

Mareks Bogdanovičs (9.a), konferences dalībnieks