Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 29. aprīlis – 5. maijs

Nedēļas plāns Skolā dežūrē 8.b klase

Pirmdiena, 29. aprīlis
Metodisko komisiju sanāksmes (vai: 30.04.)
17.00 Vecāku (kuri gatavojas uzņemt skolēnus no partnervalstīm) sanāksme ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” ietvaros 104.kab.

Otrdiena, 30. aprīlis
10.55 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme 104.kab.
11.00 CSDD sacensību jaunajiem velosipēdistiem „Jauno satiksmes dalībnieku forums” novadu un republikas sacensību 1.kārta
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.15. Metodisko komisiju sanāksmes (vai: 29.04.)

Trešdiena, 1. maijs
Darba svētki (brīvdiena)

Ceturtdiena, 2. maijs
14.00 Konkurss “Erudīts 3. – 4.klasēm” svinību zālē

Piektdiena, 3. maijs
14.20 Dežūru pieņemšana–nodošana 213.kab. (piedalās 8.b un 7.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

4. – 9.05. Partnerskolu tikšanās sanāksme Pļaviņās ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” ietvaros

Atvērto durvju diena nākamajiem desmitajiem

Atvērto durvju diena 2013, Pļaviņu novada ģimnāzija E.Freimane, 9.e klases audzinātāja

19.aprīlī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika atvērto durvju diena. Lai arī tieši šajā dienā paloja Daugavas ūdeņi un ledi, Odzienas filiāles un J.Zālīša Sausnējas pamatskolas skolēni iepazinās ar skolu un tās piedāvātajām programmām, tikās ar vidusskolēniem un skolotājiem.

Skolēniem bija iespēja piedalīties divās mācību stundās: latviešu val. un sociālajās zinībās. Līdzpārvaldes prezidents informēja par skolas daudzajiem un dažādajiem pulciņiem, par interesantajiem pasākumiem, kurus organizē paši skolēni. Puišiem lielu interesi izraisīja metināšanas pulciņa dalībnieku stāstījums par iespējām iegūt metinātāja sertifikātu. Jaunsardzes vadītājs I.Kravalis izrādīja gan kabinetu, gan šautuvi, kur jaunsargi apgūst teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas nepieciešamas jaunsargam.

Skolas administrācija iepazīstināja ar skolas vēsturi un tradīcijām, atgādināja par iespējām, kādas skola piedāvā IT jomā.

Visiem patika dāvaniņas – mape ar informatīvo materiālu un pildspalva.

Odzienas filiāles un J.Zālīša Sausnējas pamatskolas skolēniem patika viss redzētais un dzirdētais. Jādomā, ka vismaz daži no viņiem kopā ar vecākiem pieņems lēmumu – mācīties Pļaviņu novada ģimnāzijā.


Fotogalerijā – arī nākamo 1. klašu skolēnu aktivitātes Atvērto durvju dienā.