Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 15. – 19. aprīlis

Nedēļas plāns Skolā dežūrē 10. klase

Pirmdiena, 15. aprīlis
Seminārs „Runas prasmes saziņā” Rīgā (V. Samohins)

Otrdiena, 16. aprīlis
Starpnovadu olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 4.klasei I.Gaiša Kokneses vidusskolā
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab. – atb. V. Samohins (saruna par individuālo mācību plānu realizācijas gaitu 7.a klasē (piedalās skolotāji I.Bicāla, I.Luksa, I.Upeniece, I.Krastiņa, L.Rozenberga, E.Valdberga, T.Starčenko, uz sanāksmi jāierodas arī 7.a klases skolēniem V.Čerņiļnikovai, P.Golmeisteram, A.Melehovam, J.Peikšteinam, A.Stepānam, V.Treinei, līdzi ņemot aizpildītas atskaites lapas un dienasgrāmatas)
15.15. Metodiskās padomes sanāksme 104. kab.

Trešdiena, 17. aprīlis
Reģionālā olimpiāde vācu valodā 8.klasei Līvānos (piedalās D.Bariņa)
11.00 – 12.00 1. stāva foajē varēs iegādāties izdevniecības “Annele” grāmatas

Ceturtdiena, 18. aprīlis
12.00 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme 104.kab.

Piektdiena, 19. aprīlis
Vides izziņas spēļu konkursa “Iepazīsti vidi!”noslēguma pasākums Rīgā (uzaicināti filiāles Odzienā pārstāvji)
No 9.00 Atvērto durvju diena
13.00 Konkurss „Erudīts” 3. – 4. klasēm svinību zālē
14.20 Dežūru pieņemšana–nodošana 213.kab. (piedalās 10. un 8.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

15. – 19.04. Tematiska izstāde „Pļaviņu novads” skolas bibliotēkā
15. – 19.04. Putnu būrīšana izgatavošana un izlikšana filiālē Odzienā