Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Pavadām Lieldieniņas

Otrdien, 2.aprīlī, Odzienas filiālē pēc atgriešanās no brīvdienām notika pasākums „Pavadām Lieldienas”. Folkloras pulciņa dalībnieki visus aicināja „saukt saulīti”, lai ātrāk iestātos pavasaris.

Tālāk sekoja interesanti uzdevumi klasēm – jāatšifrē zaķēna novēlējums, jāatrod noslēptas lietas, jāatceras tautasdziesmas par Lieldienām. Jautrākais šajā pēcpusdienā bija olu ripināšana. Noslēgumā varējām skatīt Lieldienu kompozīciju izstādi. Aktīvākie pasākuma dalībnieki saņēma garšīgus ābolus un piemiņas medaļas.

Paldies visiem dalībniekiem par aktivitāti un jautru noskaņu!

Evija Mahliņeca, 5.e klases skolniece

Viesi no Carnikavas pamatskolas

25. martā pie mums pieredzes vizītē viesojās Carnikavas pamatskolas direktors un skolotāji.

Viesus sveicināja sākumskolas ansamblis ar divām dziesmām Kristiānas Balodes vadībā. Tālāk ciemiņus iepazīstinājām ar skolu, tās piedāvājumu, ar skolēnu līdzpārvaldes aktivitātēm un ar savu pieredzi metodiskajā darbā.

Fotoieskats ciemošanās norisēs.

Novada koru skate „Dziesmai būt!”

5.-9. klašu korisOlga Krasutina, kora vadītāja

20.martā 5. – 9.klašu koris piedalījās Pļaviņu novada koru konkursā „Dziesmai būt!”, kurā ieguva 2.pakāpes diplomu. Kora sniegumu vērtēja profesionāla, pieredzējusi žūrija – kora „Loreleja” vadītāja, mūsu skolas bijusī mūzikas skolotāja, Staņislava Kalniņa, kultūras centra direktore Astrīda Davidova, mūzikas skolas direktore Dita Ārgule, Pļaviņu novada izglītības speciāliste Inese Saulīte un Pļaviņu novada ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas jomā Armanda Lasmane. Paldies žūrijas pārstāvjiem par vērtīgiem padomiem un siltiem vārdiem.

Atsākot skolas kora tradīcijas pēc trim gadiem, atkal mūsu skolā skan 5. – 9.klašu dziedātāju balsis. Kora konkursā piedalījās 34 skolēni, šogad 5. – 9.klašu kora grupā dzied arī 4 zēni. Šogad kora konkursā bija jādzied 3 trīsbalsīgas dziesmas, no tām 2 dziesmas koristi dziedāja a capella (bez pavadījuma) „Saules meita, mēness dēls”, „Jūriņ prasa smalku tīklu” un vienu dziesmu – Z.Liepiņš „Novij man, māmuliņa” ar pavadījumu. Iesācējiem dziesmu repertuārs bija patiešām sarežģīts. Bet kopā mēs veiksmīgi visām grūtībām tikām pāri.

Vēlos pateikties klases audzinātājiem, skolēnu vecākiem par sadarbību un atbalstu, gatavojoties konkursam „Dziesmai būt!”, jo tas ir komandu darbs! Un tikai kopā mēs varam sasniegt augstus rezultātus, priecāties un būt lepniem par paveikto, saviem bērniem, skolēniem. Vēlos arī pateikties par ieguldīto darbu Maijai Reingoldei kora tēla veidošanā, kura izvecoja koristiem rozītes un taurenīšus. Paldies meitenēm un zēniem par skaisto dziedāšanu un draudzīgo noskaņojumu konkursa dienā, jo dziesma patiešām mūs vieno un padara par garīgi bagātiem un laimīgiem! Mūzikas valoda ir starptautiskā valoda, kura vieno visus pasaulē dzīvojošus cilvēkus, tāpēc arī brauc uz Latviju Dziesmas svētkos ciemiņi no ārzemēm un priecīgi brīnās par mūsu tradīcijām. Novēlu arī kora dziedātājiem, dziedot turēties kopā un gatavoties saviem Jauniešu Dziesmu un deju svētkiem, kuri notiks 2015.gadā!