Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 8. – 12. aprīlis

Nedēļas plāns Skolā dežūrē 11. klase

Pirmdiena, 8. aprīlis
Darba grupas sanāksme par valsts pārbaudes darbiem VISC Rīgā (I.Seipule)
10.50 Klašu vecāko un nodaļu vadītāju sanāksmes.
Izglītības ministrija 118.kab.
Vides ministrija 213.kab.
Kultūras ministrija 313. kab.
Preses ministrija 311.kab.
Sporta ministrija 3.kab.
Klašu vecākie 312. kab.

Otrdiena, 9. aprīlis
Seminārs audzināšanas darba koordinatoriem Rīgā (A. Lasmane)
10.10 5. klašu skolēnu tikšanās ar jauno rakstnieci Ilzi Muižzemnieci svinību zālē
12.00 Administrācijas sanāksme (jubilejas darba grupa) 110. kab.
12.00 3.klašu skolēnu tikšanās ar jauno rakstnieci Ilzi Muižzemnieci svinību zālē
12.50 9.a klases tikšanās ar jauno rakstnieci Ilzi Muižzemnieci 311.kab.
15.15. Skolotāju sanāksme 201. kab.

Trešdiena, 10. aprīlis
Olimpiāde lietišķajā informātikā skolēniem „Paskāla ritenis” Daugavpils Universitātē (A. Lazda, I. Skrabutena, K. Blitsons, E. Rubīns)

Ceturtdiena, 11. aprīlis
15.15 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” sanāksmes Tamisārē dalībnieku (A.Deņisova, I.Skrabutena, L.Grūbe, A.Arnītis) tikšanās ar 6. – 9.klašu skolēniem un citiem interesentiem par sanāksmē Somijā gūto pieredzi, 104.kab.

Piektdiena, 12. aprīlis
E – klases forums 2013 Rīgā (A. Lazda, V. Samohins)
Reģionālā olimpiāde angļu valodā 9. klasei Seces pamatskolā (atb. J.Ozola)
13.50 Dežūru pieņemšana–nodošana 213.kab. (piedalās 11. un 10. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
14.00 Metodiska nodarbība skolotājiem par skolēnu izaugsmes dinamiku (nodarbību vada Inga Pāvula un Gatis Narvaišs, „Iespējamā misija”) 201. kab.

8. – 12.04. Tematiska izstāde „Pļaviņu novads” skolas bibliotēkā