Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Juris Ernests Brūniņš uzaicināts piedalīties valsts olimpiādē!

olimpiādeAizvadītā gada nogalē tika saņemta iepriecinoša ziņa, ka mūsu skolas 9.a klases skolnieks Juris Ernests Brūniņš ir uzaicināts piedalīties bioloģijas olimpiādes valsts posmā. Bioloģijas 35.valsts olimpiāde notiks no 24.–26.janvārim Rīgā, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē.

Sveicam J.E.Brūniņu un viņa skolotāju Evitu Valdbergu un vēlam veiksmi valsts olimpiādē!

Makulatūras vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai!”

Tīrai Latvijai!„Zaļā josta” sadarbībā ar SIA „Papīrfabrika „Līgatne””, AS „Latvijas valsts meži” un Valsts izglītības satura centru aicina Latvijas pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādes iesaistīties makulatūras vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai!”, mācību gada ietvaros vācot makulatūru un sacenšoties ar citām Latvijas izglītības iestādēm savāktajā makulatūras apjomā. Konkursa ietvaros noteiksim Latvijas zaļāko novadu un pilsētu, kura izglītības iestāde savāks un konkursa ietvaros pārstrādei nodos visvairāk makulatūras – papīru, žurnālus un kartona izstrādājumus.

Šajā konkursā esam pieteikušies arī mēs – Pļaviņu novada ģimnāzijas kolektīvs. Makulatūras vākšana notiks pēc ziemas brīvlaika – janvārī.

Informāciju sagatavoja EKO padomes locekle – skolotāja Ilona Lazda

Nedēļas darba plāns, 7.– 11. janvāris

Nedēļas plānsSkolā dežurē 8.b klase

Pirmdiena, 7.janvāris
Pedagoģiskās darbības izvērtējuma par 2012./2013.mācību gada 1.semestri iesniegšanas (elektroniski) pēdējā diena

Otrdiena, 8. janvāris
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.15 Skolotāju sanāksme 201. kab.
Ministru kabineta sēde 312. kab.

Trešdiena, 9. janvāris

Ceturtdiena, 10. janvāris
12.00 Darba grupas sanāksme par skolas iekšējā normatīvā dokumenta izveidei “Kārtība izglītojamo un pedagogu apbalvošanai par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās” 104. kab.

Piektdiena, 11.janvāris
Tikšanās ar IZM Izglītības departamenta pārstāvjiem par profesionālās izglītības jautājumiem Rīgā (V.Samohins)
14.20 Dežūru pieņemšana – nodošana 213.kab. (piedalās 8.b. un 8.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Metodisko komisiju vadītāju atskaites par 2012./2013.mācību gada 1.semestri iesniegšanas pēdējā diena

7. – 11.01.
Apsveikumu izstāde skolas bibliotēkā „Ziemassvētkos un Jaunajā gadā”
Makulatūras vākšana

Pulciņa “Mācīsimies kopā!” Ziemassvētku pasākums

Jau ierasti gada nogalē bērni no 2. klasēm, kas apgūst angļu valodu pulciņa nodarbībās, arī šogad 19. decembrī sanāca, lai ieskandinātu Ziemassvētkus. Pasākumā “Jingle Bells” tika aicināti arī bērni, kas nav iesaistījušies pulciņā, lai paklausītos un iemācītos kādu angliski dziedamu dziesmu. Bija iespēja iepazīties arī ar Ziemassvētku tradīcijām Anglijā un iesaistīties spēlēs. Noslēgumā ikviens baudīja piparkūkas un novēlēja klātesošajiem Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu angļu valodā.

Cerēsim, ka mūsu pulciņā kāds jauns dalībnieks vēlēsies pievienoties arī šajā semestrī. Panākumiem un veiksmes piepildītu Jauno gadu vēlot,

pulciņa vadītāja Ineta Bicāla.