Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Uz sadarbības ar Juri Beķeri Vācijā 20 gadiem atskatoties

Juris Beķeris kopā ar Ilzi Seipuli un Vladimiru Samohinu 2008.gada rudenī, viesojoties Pļaviņu novada ģimnāzijā

Juris Beķeris kopā ar Ilzi Seipuli un Vladimiru Samohinu 2008.gada rudenī, viesojoties Pļaviņu novada ģimnāzijā

2012. gada nogalē Pļaviņu novada ģimnāzijas sadarbībai ar Juri Beķeri Vācijā aprit jau divdesmit gadu! Lai arī skolai ir vēl citi labi draugi Vācijā, jāteic, ka ar Beķera kungu šī sadarbība tomēr ir izvērtusies visregulārākā un pastāvīgākā. Gan šīs sadarbības iniciatore un aizsācēja Edīte Kupča, gan nākamie skolas direktori Viktors Vasiļjevs un Inese Saulīte, kā arī Vladimirs Samohins vienmēr ir atbalstījuši un veicinājuši abu valstu draudzīgo kontaktu pastāvēšanu un attīstību. Priecājos, ka visus divdesmit gadus arī man ir bijis tas gods piedalīties šīs sadarbības veidošanā un no mūsu puses koordinēt to.

Juris Beķeris ir dzimis Latvijā, viņa dzimtas saknes ir netālu no Pļaviņām Odzienas pusē. Jura Beķera tēvs Teodors Beķeris ir Pļaviņu ģimnāzijas 1931. gada absolvents, bijis arī Odzienas skolas pārzinis. Arī viņa māte Lidija Dreimane-Beķere ir beigusi mūsu skolu. Otrā pasaules kara notikumi ģimeni ir aizveduši projām no dzimtenes uz Vāczemi uz Hamburgas apkārtni, kur Beķera kungs ar daudziem latviešiem raksturīgo uzņēmību un mērķtiecību spēja izveidot veiksmīgu karjeru, ķlūstot par Kaltenkirhenes (Kaltenkirchen) pamatskolas direktoru un sekmīgi to vadot daudzus gadus līdz pat nesenajai aiziešanai pensijā.

Šodien, jubilejas reizē, ar gandarījumu varam atskatīties uz daudz un dažādām sadarbības formām, kas aizvadīto divdesmit gadu ir pastāvējušas un arī joprojām vēl pastāv starp Pļaviņām un Kaltenkirheni.

Sadarbības pirmsākumos galvenokārt tika saņemti Jura Beķera organizētie humānās palīdzības sūtījumi skolai, kas turpinājās līdz pat 2007.gadam, kad Juris Beķeris pārtrauca aktīvās darba gaitas. Ne viens vien pļaviņietis ir izmantojis iespēju saņemt vācu draugu saziedoto apģērbu un apavus.

No 1995.–2007.gadam tika organizētas arī plašas un vērienīgas Ziemassvētku dāvanu akcijas „Kaltenkirhene – Pļaviņām”, kuru sagatavošanā Juris Beķeris iesaistīja gan savas vadītās skolas skolotājus, audzēkņus un viņu vecākus, gan arī vietējās sabiedrības pārstāvjus. Patīkams pārsteigums Ziemassvētkos tika sagādāts aptuveni četriem simtiem mūsu skolas skolēnu un viņu ģimenēm. Iepriecinātas bija abas puses – gan dāvanu sarūpētāji, gan daudzie dāvanu saņēmēji.

Pateicoties Jurim Beķerim, ir bijuši iespējami arī vairāki skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabojumi. Par Beķera kunga sarūpēto naudu savulaik tika iegādāts jauns kopētājs, papildināts bibliotēkas metodiskās literatūras klāsts, atjaunots skolas radiomezgls, kā arī iegūtas dažādas noderīgas lietas skolas saimnieciskās dzīves pilnveidošanai.

2006. un 2008.gadā Juris Beķeris sniedza finansiālu atbalstu skolas komandas dalībai ES programmas “Jaunatne darbībā” projektā “Europa hoch 8″ Vācijā, lai mūsu skolēni kopā ar jauniešiem no Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Čehijas, Slovākijas, Vācijas un Maltas varētu tuvāk iepazīt dzīvi Vācijā un diskutēt par dažādiem Eiropas Savienības jautājumiem.

No 2003.gada līdz pat šodienai skolēniem un viņu ģimenēm tiek sniegta finansiāla palīdzība nepieciešamo medikamentu iegādei. Jau daudzi audzēkņi ir saņēmuši naudu ārstu izrakstīto medikamentu apmaksai, kas tiek sūtīta, pateicoties Jura Beķera sadarbībai ar kādas Kaltenkirhenes aptiekas īpašnieku Morica kungu, kurš ikgadu šim mērķim ziedo ap 600 eiro.

Juris Beķeris un Dace Langenfelde Kaltenkirhenē, 2009.gada pavasarī

Juris Beķeris un Dace Langenfelde Kaltenkirhenē, 2009.gada pavasarī

Jau no 2001.gada Zinību svētkos vai izlaidumā tiek piešķirtas naudas balvas labākajam skolas sportistam un aktīvākajam ģimnāzistam sabiedriskajā darbā. Sabiedriski aktīvākā ģimnāzista titulu šo gadu laikā ir ieguvuši mūsu skolas nu jau bijušie skolēni Linda Bušmane, Aiga Šēnberga, Andris Seipulis, Marika Straume, Andra Avotiņa, Jurģis Stalažs, Anete Lasmane, Renāte Smeķe, Evija Siliņa, Rita Lazda, Zane Kažus, bet Dace Langenfelde 2011.gadā tika apbalvota kā “Labās gribas vēstnese” starp Vāciju un Latviju.

Jura Beķera iedibināto gada labākā sportista balvu līdz šim ir saņēmuši Jānis Pocevičs, Gatis Svētiņš, Kaspars Kokins, Kaspars Krūmiņš, Guntars Siliņš, Zane Žilde, Valts Eiduks, Gatis Reiters, Raivis Brics, Rita Džeriņa, Nauris Bērziņš, Lauris Purniņš, Krists Eiduks, Līga Kravale, Jānis Priecums, Pēteris Balodis, Elīna Eiduka, Oskars Zeps, Ilze Kozlovska, Līva Krastiņa, Aleksandrs Patrijuks, Edgars Arnītis, Mareks Zenfs, Henrijs Knodze, Artis Arnītis.

Juris Beķeris, Žanete Felsa un Kristaps Blitsons Kaltenkirhenē, 2012.gada pavasarī

Juris Beķeris, Žanete Felsa un Kristaps Blitsons Kaltenkirhenē, 2012.gada pavasarī

Blakus jau ierastajām sadarbības formām tiek meklētas un piedāvātas arī jaunas. Kā viena no nozīmīgākajām pēdējā laika aktivitātēm ir minami Jura Beķera organizētie un finansētie mūsu vidusskolēnu braucieni uz Vāciju, lai jaunieši ar labām vācu valodas zināšanām veselu mēnesi varētu mācīties Kaltenkirhenes ģimnāzijā un dzīvot turienes viesģimenēs, tādejādi daudz labāk iepazīstot Vācijas izglītības sistēmu, politiku, ekonomiku, kultūru, tradīcijas, ievērojamas vietas un cilvēku ikdienas dzīvi. Kopš 2004.gada šajā skolēnu apmaiņas programmā veiksmīgi ir piedalījušies šādi mūsu skolas skolēni: Baiba Lejniece, Agnese Seipule, Līga Langenfelde, Iveta Soņeca, Ieva Žukova, Rita Lazda, Sabīne Auziņa, Dace Langenfelde, Jānis Upmalis, Žanete Felsa un Kristaps Blitsons.

Beķera kungs vienmēr aktīvi interesējas par Pļaviņām. Ciemošanās reizēs Latvijā viņš nekad neaizmirst paviesoties arī skolā un vienmēr priecājas par pozitīvām pārmaiņām skolas un pilsētas dzīvē. Beķera kungs nenogurstoši ir gādājis arī par to, lai dzīve mūsu zemē un mūsu pilsētā objektīvi tiktu atspoguļota arī Kaltenkirhenes un apkārtnes presē, lai Latvijas vārds izskanētu iespējami plašāk.

Domāju, ka šī mūsu ilggadīgā sadarbība noteikti ir jāvērtē kā auglīga un abām pusēm būtiska. Tā ir devusi iespēju mūsu skolēniem iepazīt dzīvi arī citviet Eiropā, kļūt atvērtākiem savstarpējiem kontaktiem, bagātināties vienam no otra pieredzes, apzināties savu identitāti un labāk izprast citas tautas.

Liels paldies Beķera kungam par sapratni, neizsīkstošo enerģiju un palīdzību visu šo divdesmit gadu garumā! Ceru, ka mūsu kontakti neapsīks, bet turpināsies un attīstīsies, iegūdami arvien jaunas krāsas un nianses.

Ziemassvētki filiālē Odzienā