Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Apsveikums Ziemassvētkos un Jaunajā gadā

Direktora apsveikums

Ziemassvētku norises skolā

9. – 12. klases Ziemassvētki Pļaviņu novada ģimnāzijā

Šī gada 20. decembrī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika 9. – 12. klašu Ziemassvētku pasākums. Kā jau katru gadu direktors teica runu un sveica visus svētkos, un apbalvoja skolēnus gan par labām sekmēm, gan par sabiedrisko darbu. Šogad direktors apbalvoja arī klases, kuras CSDD rīkotajās sacensībās ieguva visvairāk punktu. 1. vietu ieguva 12.b klase, kas saņēma īpašas CSDD sagatavotas dāvanas. 2. vietu – 12.a klase, 3. vietu – 11. klase.

Ziemassvētki ir piedošanas laiks, kad cilvēki sanāk kopā un atliek malā savas nesaskaņas, lai kopā svinētu šos svētkus. Šogad vidusskolas klasēm tika dota iespēja noskatīties pašmāju amatierteātra “Aina” emocionālo izrādi „Kļūdas labojums”, kurā šī tēma tika attēlota ar tagadējo un bijušo studentu, skolotāju un citu aktieru palīdzību.

Pēc izrādes zāle tika sagatavota ballei, kurā spēlēja „Skolas blice”. Domājam, ka „Skolas blices” vadītājs Gints Balodis var būt lepns par saviem audzēkņiem, kas lieliski nospēlēja savu repertuāru.

Preses ministrija

Foto ieskats Pļaviņu novada ģimnāzijas Ziemassvētku pasākumos:
* 1.-4. klašu Ziemassvētku pasākumā
* Bluķa vilkšanā
* 5.-8. klašu Ziemassvētku pasākumā
* Pļaviņu amatierteātra “Aina” emocionālajā izrādē “Kļūdas labojums” 9.-12. klašu un skolotāju Ziemassvētu pasākuma laikā

Nedēļu darba plāns, 24. decembris – 4. janvāris

Nedēļas plānsSkolēnu ziemas brīvdienas

Ceturtdiena, 3. janvāris
11.00 MP sanāksme 104.kab.

Piektdiena, 4. janvāris
Zemgales reģiona skolu pašpārvalžu seminārs Jelgavā
12.00 7.-12. klašu deju kolektīvu nodarbība

Bluķa vilkšana filiālē Odzienā

18. decembrī filiālē Odzienā notika bluķa vilkšana. Neliels foto ieskats.

A.Zaharovskas foto