Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 10. – 14. decembris

Skolā dežurē 9.b klase

Pirmdiena, 10. decembris
1., 2.mācību stundas laikā – skolas olimpiāde vēsturē 12.kl., 215.kab.
10.50 Sporta ministrijas sanāksme 3. kab.
10.50 Kultūras ministrijas sanāksme 313.kab.

Otrdiena, 11. decembris
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.15 Metodisko komisiju sēdes

Trešdiena, 12. decembris
Jauno satiksmes dalībnieku sacensības sporta zālē (1. – 12.klašu komandas)
VISC organizētie kursi “Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide” Koknesē

Ceturtdiena, 13. decembris
12:00 Ekopadomes sēde 312. kab.
15.15. zinātniski pētnieciskā darba praktiskās daļas prezentācija 11.kl. skolēniem (piedalās arī 10.kl.) 201.kab.
15.15. ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” sanāksmes Konjā dalībnieku tikšanās ar 7. – 9.klašu skolēniem un citiem interesentiem par sanāksmē Turcijā gūto pieredzi, 104.kab.
Aizkraukles novada kausa izcīņas finālsacensības basketbolā (1997.g.dzimušiem un jaunākiem) Koknesē

Piektdiena, 14. decembris
14.20 – Dežūru pieņemšana – nodošana 213.kab. (piedalās 9.b. un 9.a klašu virsdežuranti,
klašu audzinātāji)

10. – 14. decembris
Tematiska izstāde „Ziemassvētku brīnums”
Rūķu darbnīcas Odzienas filiālē
Bateriju vākšanas konkurss