Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 3. – 7. decembris

Skolā dežurē 10. klase

Pirmdiena, 3. decembris
10.50 Klases vecāko sanāksme 312. kab.
Ziemassvētku eglīšu vērtēšana klasēs

Otrdiena, 4. decembris
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.15 Skolotāju sanāksme 201.kab.

Trešdiena, 5. decembris
Stapnovadu (2.posma) olimpiāde vācu valodā 10. – 12.klasei I.Gaiša Kokneses vidusskolā
15.15. Mazā pedagoģiskās padomes sēde 7.a klasē 310. kab. (piedaloties arī skolas administrācijai un attiecīgo mācību priekšmetu skolotājiem)

Ceturtdiena, 6. decembris
Tikšanās Veselības inspekcijā (V. Samohins)

Piektdiena, 7. decembris
14.20 Dežūru pieņemšana – nodošana 213.kab. (piedalās 10. un 9.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Latvijas Skolu bibliotekāru biedrības konference Rīgā (S.Stučka)
VISC īstenotie ESF projekta “Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” kursi “Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide” Koknesē (piedalās V.Samohins, I.Seipule, A.Lasmane)

3. – 7. decembris
Klašu komandu sacensības, gatavojoties skolas CSDD sacensībām
Bateriju vākšanas konkurss
Skolas telpu noformēšana Ziemassvētkiem skolas filiālē Odzienā