Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!

Latvija A.Lasmane, direktora vietniece izglītības jomā audzināšanas darbā

16.novembrī skolā notika svinīgs pasākums „To pašu svētāko tu neaizmirsti – tu esi Latvija!”.

Šajā dienā katrs skolas skolēns, skolotājs un darbinieks ieradās skolā ar savu sajūtu, patiesu sajūtu, jo skolā tika svinēti svētki mūsu dzimtenei – Latvijai.

Skolā skanēja patriotiska mūzika, uz ekrāna tika rādīta Latvija visā krāšņumā un daudzveidībā. Pēc tam klašu kolektīvu pārstāvji devās veidot Latvijas karti. Sajūtas bija brīnišķīgas, jo katrs klases kolektīvs, kopskaitā 22, atstāja savu daļu Latvijas kontūrā. Izveidotā kontūra bija skaista. Par to priecājās ikviens!

Paldies E.Valdbergai, A.Česlim, L.Maškovai, J.Zaharcovam, I.Kupčai un klašu kolektīviem par dāvinājumu Latvijai!

Sporta zālē bija svētku turpinājums. Šogad svētki sākās ar vidusskolas deju kolektīvu izdejoto deju kompozīciju „Saule, Pērkons, Daugava”. Tā bija brīnišķīga un raisīja lepnumu par savu valsti. Paldies dejotājiem un viņu vadītājam J.Savickim par patiesas svētku sajūtas radīšanu, jo daudziem sirds kādu brīdi pukstēja straujāk, tā īpaši – ne kā ikdienā.

Visi kopā dziedājām Valsts himnu, tika uzvilkts mūsu valsts simbols – karogs.

Pasākumā skolas kolektīvu sveica skolas direktors V.Samohins, skolas prezidents H.Jaudzems, vēlot ikvienam radīt svētku noskaņu sevī, savās ģimenēs, lepoties ar paveikto!

Svētku pasākumu ar brīnišķīgu priekšnesumu kuplināja 1. – 4.klašu ansamblis, vadītāja K.Balode, 1. – 4.klašu un 5. – 9.klašu koris, vadītāja O.Krasutina un skatuves runas pulciņa dalībnieki, vadītāja S.Stučka. Paldies dziedātājiem un runātājiem, un viņu vadītājām par skanīgajām dziesmām un svētku radīšanu!

Preses ministre L.Grūbe, ministres vietniece Ž.Felsa pateicās klašu kolektīviem par klases stūrīšu veidošanu, apbalvoja radošākos klašu kolektīvus. Uzvarētāja sākumskolas grupā bija 2.a klase, klases audzinātāja I.Lazda, pamatskolas un vidusskolas grupā tā bija 5.a klase, klases audzinatāja V.Rulle. Paldies visiem klašu kolektīviem par veikumu! Paldies 1. – 4.klašu kolektīviem, 7.a, 7.b., 8.a klašu kolektīviem par Latvijas svētku noskaņas radīšanu klasēs. Ž.Felsa izteica gandarījumu par rudens noskaņas radīšanu gaiteņos, cerot, ka katrs klases kolektīvs ne tikai klasē, bet arī gaiteņos radīs svētku noskaņu, sagaidot 1.Adventi 2.decembrī.

Tad skolas prezidenta vietnieks D.Šinkarjuks uzaicināja visus kopā pateikt: „Daudz laimes dzimšanas dienā!”. Visi kopā ar aplausiem sveicām Latviju svētkos.

Man šķiet, ka pasākums deva daudz pozitīvu emociju ikvienam. Par svētku izdošanos saku lielu paldies I.Volanei, kas skolu ietērpa svētku rotā, idejas autorei S.Melderei, J.Eidukam, V.Brikmanei par skolas nostādīšanu svētku pasākumam, skolas tehniskajiem darbiniekiem par svētku noskaņas radīšanu skolā, K.Blitsonam un viņa komandai, kas sakārtoja telpu pasākumam, A.Sīmanim – par pasākuma apskaņošanu, uzņēmējam un deputātam skolas padomē A.Kačkānam par gardu sveicienu visam skolas kolektīvam, uzņēmējam E.Blūmam par ziediem skolas noformējumam.

5. – 12.klašu kolektīvi gatavojās Ierindas skatei. Šogad to vērtēja žūrija šādā sastāvā:
Jaunsardzes departamenta direktors majors B.Mačuļskis, zemessardzes 55.kājinieku bataljona komandieris majors U.Albiņš, S3 nodaļas priekšnieks kapteinis A.Purvinskis, izlūkvada komandieris, jaunsardzes instruktors I.Kravalis, 2.rotas virsseržants J.Jakovļevs, Pļaviņu novada Mūzikas skolas direktore D.Ārgule, aviācijas eskadriļa glābējs kaprālis A.Orlovs, pretgaisa aizsardzības diviziona 1.klases speciāliste dižkareive L.Džeriņa, militārās policijas pārstāvis dižkareivis K.Mednis, skolas direktors V.Samohins, direktora vietnieks A.Lazda.

Ierindas skatei visi klašu kolektīvi bija nopietni gatavojušies. Par labākajiem komandieriem 9. – 12. klašu grupā tika atzīti H.Jaudzems (12.b), P.Krastiņš (11.), H.Knodze (12.a), 5. – 8. klašu grupā – M.Ostrovska (7.a), I.Babaks (7.b), E.Kaņepēja (5.b).

5. – 8.klašu grupā 1.vietu ieguva 7.b klase, komandieris I.Babaks, 2.vietu – 7.a klase, komandiere M.Ostrovska, 3.vietu – 5.b klase, komandiere E.Kaņepēja.

9. – 12.klašu grupā 1.vietu ieguva 11.klase, komandieris P.Krastiņš, 2.vietu – 12.b klase, komandieris H.Jaudzems, 3.vietu – 9.b klase – komandieris K.Bērziņš. Pārējie klašu kolektīvi saņēma pateicības.

Pirms apbalvošanas jaunie jaunsargi nodeva svinīgo solījumu. Par jaunsargiem tika uzņemti Mareks Zenfs, Līva Kārkliņa, Simona – Līna Grundšteina, Rolands Paļuga, Mārtiņš Zeps, Matīss Ķirsis, Roberts Jansons, Madara Bogdanova, Mikus Kazeiko, Vladislavs Krists. Mēs, Pļaviņu novada ģimnāzijas kolektīvs, varam lepoties ar saviem audzēkņiem un viņu ģimenēm par to, kā mēs svinam svētkus, ka esam savas valsts patrioti ne tikai vārdos, bet arī darbos.

Par to, kā tika svinēta Latvijas dzimšanas diena, var aplūkot fotogaleriju.