Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Apsveikums valsts svētkos!

Apsveikums valsts svētkos!

Nedēļas darba plāns, 19. – 23. novembris

Skolā dežurē 12.a klase

Pirmdiena, 19. novembris
Brīvdiena

Otrdiena, 20. novembris
Latvijas Olimpiskā komitejas seminārs par Olimpisko dienu Rīgā (V. Samohins)
3.mācību stundas laikā skolas olimpiāde bioloģijā 9., 11. – 12.klasei 13.kab.

Trešdiena, 21. novembris
4.mācību stundas laikā skolas olimpiāde vācu valodā 11. – 12.klasei 312.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.15 Klašu audzinātāju MK sanāksme 312. kab.

Ceturtdiena, 22. novembris
9. Latvijas zēnu koru salidojuma modelēšanas koncerts – seminārs zēnu koru diriģentiem, mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem Rīgā

Piektdiena, 23. novembris
VISC organizētie kursi “Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide” Koknesē
14.20 Dežūru pieņemšana – nodošana 213.kab. (piedalās 12.a un 11. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

13. – 27.11. Zīmējumu izstāde „Latvijas krāšņums gadalaikos” filiālē Odzienā
16. – 23.11. Organizatoriska sanāksme Turcijā ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” ietvaros (skolotāji: I.Seipule, V.Mičule, skolēni: I.Vīksna, M.Mičule, J.E.Brūniņš, M.Vilkaplāters)
20. – 23.11. Bateriju vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai!”

Svinīgais pasākums filiālē Odzienā fotogrāfijās