Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Sociālo zinību skolotāji mācību braucienā uz Briseli

Mācību ekskursija uz Briseli Mārīte Skrabutena, Pļaviņu novada ģimnāzijas sociālo zinību skolotāja

Oktobra vidū Latvijas sociālo zinību skolotājiem tika dota iespēja doties mācību braucienā uz Briseli, apmeklējot Eiropas Parlamentu. Brauciena mērķis bija klātienē iepazīt vietu, kur priekšlikumi top par tiesību aktiem, kur deputāts, arī no Latvijas, piedalās lēmumu pieņemšanā par Eiropas nākotni, kaut nedaudz iepazīt darba vidi Eiropas Parlamentā. Mācību brauciena rezultātā sociālo zinību stundās līdzās teorijai skolotāja īpašumā būs arī pieredze un redzētā iespaidi.

Skolotāju viesošanās Eiropas Parlamentā bija ļoti spraiga, darbību plāns piesātināts ar bagātīgu programmu. EP skolotājus sagaidīja Apmeklējumu un semināru nodaļas darbiniece Laura Zandersone. Viņa, lekcijā skolotājiem, pastāstīja par Eiropas Parlamenta darbības mērķiem, pilnvarām un funkcijām. Lektore ļāva mums pārliecināties, ka EP demokrātija izpaužas pilnībā. Deputāti iesaistās publiskās debatēs par svarīgiem nākotnes jautājumiem. Tika sniegta informācija par politiskajām grupām, par Latvijas deputātiem Eiropas Parlamentā, EP komitejām, piemēram, Ārlietu, Attīstības, Starptautiskās tirdzniecības, Budžeta kontroles, Ekonomikas un monetāro lietu, Nodarbinātības un sociālo lietu, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības, Transporta un tūrisma, Reģionālās attīstības, Lauksaimniecības un lauku attīstības, Zivsaimniecības, Kultūras un izglītības, Juridisko jautājumu, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu, Konstitucionālo jautājumu, Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesību komitejas. Svarīga bija arī Eiropas Parlamenta gaisotne, daudzo valodu brīvība un harmonija. Iepazīti arī interesanti fakti, piemēram, septītajā sasaukumā (no 2009.gada) debatējot deputāti pavadījuši 867 stundas, balsots ir 7672 reizes.

Mūsu skolas skolotājiem interesants liktos Eiropas Parlamenta apmeklētāju centrs „Parlamentarium”. Šajā centrā var iepazīt Eiropas integrācijas vēsturi un ES ietekmi uz mūsu ikdienas dzīvi ar interesantu un interaktīvu multivides displeju palīdzību. Pieejamas ir dažādas valodas, tieši mums tika dota iespēja ar informāciju iepazīties latviešu valodā. Tiek izmantotas dažādas informāciju tehnoloģijas un panākts klātbūtnes efekts. Piemēram, telpa, kura imitē plenārsēžu zāli ar visiem deputātiem. Guvu apliecinājumu tam, ka tehnoloģiju izmantošana rada tiešām fantastisku iespēju apgūt zināšanas saprotamāk un efektīvāk.

Paldies Eiropas Parlamenta sniegtajai iespējai un atbalstam doties šādā mācību braucienā.

Latvijā patriotu nedēļa

Latvijas valstī - patriotu nedēļa Šonedēļ Latvijas valstī ir patriotu nedēļa. Arī Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālē Odzienā.

Godinot Latvijas brīvības cīnītājus un NBS karavīrus Lāčplēša un LR proklamēšanas 94.gadadienā, sveicām 55.Zemessardzes kājnieku bataljona komandieri, majoru Uldi Albiņu un bataljona pārstāvjus.

5. – 9. klašu skolēni ar vēstures skolotāju B.I.Osīti noklausījās prezentāciju par zemessardzes dibināšanu, galvenajiem uzdevumiem, vienībām, aktivitātēm, mācībām, starptautisko sadarbību un operācijām. Noskatījās filmiņu par jaunsardzi.

Skolēniem bija daudz jautājumu, kurus varējām kopīgi noskaidrot, taču pats interesantākais bija iespēja aplūkot un aptaustīt ieročus un ekipējumu.

Skolas bibliotēka saņēma dāvanā grāmatu “Zemessardzei – 20″. Ciemiņi iepazinās ar skolu un bija iepriecināti par redzēto.

Kalvis Krūze, 9.e – teksts un foto