Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 12. – 16. novembris

Skolā dežurē 12.b klase

Pirmdiena, 12. novembris
Mārtiņdienas zaļais tirdziņš filiālē Odzienā

Otrdiena, 13. novembris
Sporta sacensības „Skolas spēkavīrs” filiālē Odzienā
Ministriju sanāksmes
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.10 Ekopadomes un atbildīgo par svētku pasākumu sanāksme 312.kab.
15.15 Skolotāju sanāksme 201.kab.

Trešdiena, 14. novembris
11.00 5. – 9.kl.skolēniem tikšanās ar 55. Zemessardzes kājnieku bataljona komandieri majoru Uldi Albiņu filiālē Odzienā
VISC organizētie kursi “Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide” Koknesē (V.Samohins, I.Seipule, A.Lasmane)

Ceturtdiena, 15. novembris
Piedalīšanās IZM rīkotajā pasākumā starptautisko olimpiāžu dalībniekiem, skolotājiem, komandu vadītājiem un atbalstītājiem Rīgā (I.Seipule)

Piektdiena, 16. novembris
Ģeogrāfijas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs Rīgā
LR gadadienai veltīts pasākums filiālē Odzienā
8.30. Latvijas dzimšanas dienas pasākums
Latvijas jubilejai veltītas stundas
5. – 8. un 9. – 12.klašu skolēnu ierindas skate
13.30 Dežūru pieņemšana – nodošana 213.kab. (piedalās 12.b un 12.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Projekta „Vecvecāki un mazbērni” apmācības nodarbība Rīgā (M. Kvēpa)

13. – 16.11. Skolas noformēšana
13. – 16.11. Bateriju vākšana
13. – 27.11. Zīmējumu izstāde „Latvijas krāšņums gadalaikos” filiālē Odzienā
16. – 23.11. Organizatoriska sanāksme Turcijā ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” ietvaros (skolotāji: I.Seipule, V.Mičule, skolēni: I.Vīksna, M.Mičule, J.E.Brūniņš, M.Vilkaplāters)

Zīmējumu konkurss “Darini kalendāru”

Vairāk informācijas www.darini.lv

Piedalies bateriju vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai!”

Tīrai Latvijai! Pļaviņu novada ģimnāzijā konkursu organizē Vides ministrija (vides ministrs E. Vībāns), atsaucoties uz biedrības „Zaļā Josta” aicinājumu.

Konkursa mērķis
1) Veicināt skolēnu izpratni par izlietoto bateriju kaitīgo ietekmi uz vidi;
2) Savākt izlietotās baterijas, lai samazinātu apkārtējās vides piesārņojumu ar videi bīstamiem atkritumiem;
3) Palīdzēt skolai iegūt kādu no vērtīgajām naudas balvām skolas 95. jubilejas organizēšanai.

Konkursa norises laika grafiks

Norises laiks Aktivitāte
2012. gada 7. novembrī Konkursa izsludināšana skolā
Līdz 30.novembrim 1. kārta
Līdz 2013. gada 15. janvārim 2. kārta
Līdz 2013. gada 15. februārim 3. kārta
Līdz 2013. gada 20. februārim Konkursa visu rezultātu apkopošana
No 2013. gada 2. marta līdz 5. aprīlim Savākto bateriju izvešana no skolas

Kā notiek savākto bateriju uzskaite
1. Izlietotās baterijas marķē ar uzlīmi un iemet paredzētajā konteinerā pie skolas dežurantes.
2. Piereģistrējies bateriju uzskaites lapā, norādot nepieciešamo informāciju.

Vides ministrs Edgars Vībāns
2012. gada 7. novembrī

Lāčplēša diena Odzienā

Lāčplēša dienā Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālē Odzienā Latvijas vārds pasaulē iemirdzējās 1918. gada 18. novembrī. Drīz vien sekoja Brīvības cīņas. Brīvprātīgie karavīri veica daudzus varoņdarbus, ziedojot savu dzīvību. 1919.gada 11.novembrī iebrucēji tika padzīti. Par uzvaru un ienaidnieka sakāvi iedzīvotājiem vēstīja visu Rīgas baznīcu zvani. Kritušos varoņus apglabāja Brāļu kapos blakus Pirmajā pasaules karā kritušajiem latviešu strēlniekiem.

Bet karavīri devās tālāk. Cīņas turpinājās līdz ienaidnieku sakāva.11.novembris kļuva par Lāčplēša dienu.

Katru gadu to atzīmē arī mūsu skolā. Šorīt mūs skolā sagaidīja varoņu piemiņai aizdegtās svecītes. Svinīgajā līnijā, kurā bija visi skolēni, 5.klases Inese, Edgars, Emīls un Evija atgādināja par kritušajiem LKO kavalieriem – odzieniešiem un vietalviešiem. Skolniekiem pie krūtīm bija svētku lentītes, kuras sagatavoja Emīls un Aivars. Ik uz klasi tika aizdegta svecīte. Mēs visi četri kopā ar vēstures skolotāju B.I.Osīti devāmies uz pagasta kapiem. Šeit skanēja dzeja pie lielā krusta, tika nolikti ziedi un aizdegtas svecītes pie Jankavu un Iksenu kapiem kur atdusas Lāčplēša Kara Ordeņa kavalieri. Tā mēs, 5.klases skolnieki, šogad turpinājām skolas skaisto tradīciju Lāčplēša dienā.

Evija Mahliņeca, 5.e klase.
Iveta Dūmiņa – foto.