Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 5. – 9. novembris

Skolā dežurē 8.a klase

Pirmdiena, 5. novembris
Deju kolektīvu vad.kursi Rīgā (J.Savickis)
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.

Otrdiena, 6. novembris
Direktoru seminārs „Interešu konflikta novēršana izglītības iestādēs” Rīgā (V. Samohins)
Deju kolektīvu vadītāju kursi Rīgā(J.Savickis)
Fizikas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs
15.15 MK sanāksmes

Trešdiena, 7. novembris
Ekoskolu Rīcības diena
13.00 1. – 4.klašu skolēniem D.Rijnieka koncerts

Ceturtdiena, 8. novembris
12.00 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme 104. kab.
No 16.00 – 19.00 Vecāku individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem

Piektdiena, 9. novembris
Pēc 6.mācību stundas dežūru pieņemšana – nodošana 213.kab. (piedalās 8.a un 12.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Svinīgā līnija veltīta Lāčplēša dienai filiālē Odzienā
Ziedu nolikšana un svecīšu aizdedzināšana pie Lāčplēša ordeņa karavīru kapiem Vietalvā