Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 22. – 26. oktobris

Skolā dežurē 8.b klase

Pirmdiena, 22. oktobris
Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs (V. Rulle)
Pēc 7. stundas – Sanāksme ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” ietvaros – atlases sarunas ar skolēniem braucienam uz Turciju

Otrdiena, 23. oktobris
Seminārs direktora vietniekiem audz.darbā Rīgā (A.Lasmane)
Piedalīšanās profesionālās pilnveides pasākumos Rīgā (A.Lazda)
Latgales reģiona futbola sacensības 6. – 7. klašu zēniem
10.55 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.15 MP sanāksme 104. kab.

Trešdiena, 24. oktobris
Latste organizatorisko jautājumu risināšana Rīgā (V. Samohins, A. Lazda)
Mācību ekskursija Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāles Odzienā skolēniem un skolotājiem

Ceturtdiena, 25. oktobris
Kulturoloģijas un filozofijas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs (M.Skrabutena)

Piektdiena, 26. oktobris
2. mācību stundas laikā laikraksta „Diena” organizētais konkurss 9. klašu skolēniem „Kas notiek?”
Pēc 6.mācību stundas dežūru pieņemšana – nodošana 213.kab. (piedalās 8.b un 8.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

22.–26.10. Tematiskā izstāde „Skola Pļaviņās” skolas bibliotēkā
22.–26.10. Skolas vides novērtējums
28.10. Skolu māsu asociācijas seminārs Rīgā (B. Dzintare)