Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Pašpārvaldes diena bildēs

Nedēļas darba plāns, 15. – 19. oktobris

Skolā dežurē 9.b klase

Pirmdiena, 15. oktobris
Angļu valodas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs Rīgā (I. Ozoliņa)
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes ministru kabineta sanāksmes
312.kab. klašu vecāko sanāksme
118.kab. izglītības nodaļu vad. sanāksme
213.kab. vides nodaļu vad. sanāksme
313.kab. kultūras nodaļu vad. sanāksme
3.kab. sporta nodaļu vad. sanāksme
12.40 3 – 4.klašu deju kolektīva nodarbība
13.30. 5. – 6. klašu deju kolektīva nodarbība
15.10. 7 – 8. klašu deju kolektīva nodarbība
16.00. 9. – 12. klašu deju kolektīva nodarbība

Otrdiena, 16. oktobris
Bioloģijas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs Rīgā
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
12.40 1. – 2.klašu deju kolektīva nodarbība
15.15 Klašu audzinātāju MK 312. kab.
15.15 Skolēnu līdzpārvaldes ministru un vietnieku sanāksme pie direktora 110.kab.

Trešdiena, 17. oktobris
Latste organizatorisko jautājumu risināšana Rīgā (V. Samohins, A. Lazda)

Ceturtdiena, 18. oktobris
12.00 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme
13.30 Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāles Odzienā skolēnu vecāku kopsapulce par tēmu “Vecāku un skolas sadarbības loma skolēnu pozitīvas mācību motivācijas attīstīšanā” (skolas psiholoģe Dz.Vanaga) un individuālas tikšanās ar skolotājiem

Piektdiena, 19. oktobris
Pēc 6.mācību stundas dežūru pieņemšana – nodošana 213.kab. (piedalās 9.a un 8.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

15.10. Bateriju vākšanas konkurss „Tīra Latvijai”
15.-19.10. Klašu kompozīciju veidošana, sauso materiālu gatavošana 16.11. pasākumam
15.–19.10. Tematiskā izstāde „Rudens akcenti”
15.–26.10. Skolas vides novērtējums