Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Comenius projekta dalībvalstu skolu pārstāvju pirmā tikšanās Budapeštā jau aizvadīta

IK_VIAA Ilze Seipule, projekta koordinatore Pļaviņu novada ģimnāzijā

Saskaņā ar starp VIAA un Pļaviņu novada ģimnāziju noslēgto līgumu “Eiropas Savienības Mūžizglītības programma. Comenius skolu daudzpusējās partnerības līgums. Līgumu numurs 2012-J-HU1-COM06-06842 4.” no 29.09. – 04.10.2012. notika pirmā projekta “Media as Challenge and as Possibility” ietvaros plānotā tikšanās Ungārijā, uz kuru no mūsu skolas devās projekta koordinatore Ilze Seipule un projekta darba grupas locekle Jeļena Ozola.

Gan mūs, gan mūsu sadarbības partnerus no skolām Mareşal Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Konjā Turcijā un Hakarinteen koulu Tamisārē Somijā ļoti laipni un sirsnīgi uzņēma kolēģi no Dear Deák Diák Általános Iskola Budapeštā.

Viesmīlīgie ungāru partneri bija parūpējušies par patiešām daudzveidīgu un saturīgu semināra programmu, blakus nopietnam darbam pie projekta aktivitāšu plānošanas piedāvājot arī interesantu kultūras programmu un savas neatkārtojami skaistās galvaspilsētas apskati, kā arī iepazīstināšanu ar savu skolu, tās tradīcijām un pedagogu kolektīvu.

Dear Deák Diák Általános Iskola skolas direktores Zsuzsa Várnai un projekta koordinatora Tamás Bencze vadībā tika prezentēts jau paveiktais un diskutēts par šajā mācību gadā plānotajiem uzdevumiem, par veidu, kā efektīvāk sasniegt izvirzītos projekta mērķus. Tika pārrunāti arī dažādi ar nākamajām projekta vizītēm saistīti organizatoriski jautājumi. Patīkami, ka visas sarunas noritēja savstarpējas cieņas un sapratnes gaisotnē.

Lasīt vairāk