Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 8. – 12. oktobris

Skolā dežurē 9.b klase

Pirmdiena, 8. oktobris

Otrdiena, 9. oktobris
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes sanāksme pie direktora 110.kab.
11.00 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.15 Skolotāju sanāksme
Pieteikšanās spēlei „Jaunie Rīgas sargi – Latvijas hronikas tuvojas”

Trešdiena, 10. oktobris
Latste organizatorisko jautājumu risināšana Rīgā (V. Samohins, A. Lazda)
8.00 312.kab.Ekoskolas padomes sēde
12.00 312.kab.interešu izglītības pulciņu vadītāju sanāksme

Ceturtdiena, 11. oktobris
Baltijas valstu vācu valodas skolotāju konference Rīgā (I. Seipule)

Piektdiena, 12. oktobris
Baltijas valstu vācu valodas skolotāju konference Rīgā (I. Seipule)
Pēc 6.mācību stundas dežūru pieņemšana – nodošana 213.kab. (piedalās 9.b un 9.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

8.– 12.10. Tematiskā izstāde „Rudens akcenti”
8.– 12.10. Skolas vides novērtējums. Dabas materiālu vākšana 16.11. pasākumam. Makulatūras vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai”