Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

10. klases iestājpārbaudījumi vidusskolā – 24.septembris

Es gribu kā bērns vēl just …Es gribu kā bērns vēl just…

Visi 10-tie ierodas skolā ģērbušies atbilstoši tēmai – bērnība, līdzi mīļākā rotaļlieta. uz visām aktivitātēm un starpbrīžos no kabineta uz kabinetu klase dodas kopā, sadevušies pa pāriem un klases audzinātājas vadībā.

Nedēļas darba plāns, 24. – 28. septembris

Skolā dežurē 11. klase

Pirmdiena, 24. septembris
Drošības nedēļa 1. – 12.klasēm
10.50 312.kab. klašu vecāko sapulce
311.kab.preses nodaļu vadītāju sanāksme
213.kab.vides nodaļu vadītāju sanāksme
313.kab.kultūras nodaļu vadītāju sanāksme
118.kab.izglītības nodaļu vadītāju sanāksme
3.kab.sporta nodaļu vadītāju sanāksme

Otrdiena, 25. septembris
Noslēguma seminārs „Konkurētspējīgu labās prakses piemēru prezentācijas izglītībā” Rīgā (A.Lasmane, I.Seipule)
11.00 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme 104. kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.15 Metodiskās padomes sanāksme 104.kab.
15.15 Ierindas skates komandieru apmācība 312.kab.
2.a, 8.a, 9.b klašu vecāku sapulces

Trešdiena, 26. septembris
8.00 312.kab.skolotāju Ekopadomes skolotāju sanāksme
7.a, 12.a, 12.b klašu vecāku sapulceы

Ceturtdiena, 27. septembris
Latste organizatorisko jautājumu risināšana Rīgā (V. Samohins, A. Lazda)
Ekoskolu apbalvošanas pasākums Rīgā (A.Lasmane)
2.b, 3.b, 4.a, 5.a, 5.b, 7.b, 8.b, 9.a, 11.klašu vecāku sapulces

Piektdiena, 28. septembris
Olimpiskā diena
18.00 pasākums „Uz vidusskolas sliekšņa”
1. – 9.klašu kolektīviem pieteikšanās programmā „Izzini mežu” (Mammadabas meistarklasei)
6.b klases vecāku sapulce
Pieteikšanās Jauno vides reportieru skolai
Vecāku izvirzīšana Skolas padomei

24.-28.09. Drošības nedēļas ietvaros klašu pasākumi “Lieli ceļi, mazi ceļi – droši ceļi” filiālē Odzienā
24.-28.09. Velosipēdista tiesību kārtošana filiālē Odzienā
29.09. Odzienas skolas 120 gadu jubilejas pasākums.
29.09. – 04.10. Organizatoriska sanāksme Budapeštā (Ungārija) ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” ietvaros (piedalās I.Seipule, J.Ozola)