Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 17. – 21. septembris

Skolā dežurē 12.a klase

Pirmdiena, 17. septembris
Klašu vizītkaršu iesūtīšana
Sociālo zinību metodisko apvienību vadītāju seminārs Rīgā (M. Skrabutena)
10.50 Ekopadomes sēde 312.kab. Piedalās 5. – 12.klašu izvirzītie Ekopadomes locekļi
10.50 Sanāksme 5.-12.klašu preses nodaļu vadītājiem
14.00 Dzejas dienu pasākums – tikšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri Vietalvas pagastā pie Ausekļa ozola

Otrdiena, 18. septembris
Pārbaudes darbu grafika 1.semestrim aizpildīšanas pēdējā diena 203.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.15. Uzņēmējdarbības simulācijas spēle

Trešdiena, 19. septembris
8.00 Ekopadomes sēde 312.kab. Piedalās 1. – 4 klašu izvirzītie Ekopadomes locekļi
Latste organizatorisko jautājumu risināšana Rīgā (V. Samohins, A. Lazda)

Ceturtdiena, 20. septembris
Vecāku sapulces 1.a, 3.a, 6.a klasēs
Direktora vietnieku audzināšanas darbā seminārs Rīgā (A.Lasmane)

Piektdiena, 21. septembris
Ierindas skates komandiera izvirzīšana, pieteikšana
Projekta „ Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros lekcija Pļaviņu novada pedagogiem „Mācību procesa individualizācija un diferenciācija: iespējas pedagoga profesionālās darbības kvalitātes paaugstināšanai” Zenta Anspoka, RPIVA profesore, Dr.pead.

23.09. Atvērto durvju dienu Saeimā