Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Nedēļas darba plāns, 10. – 14. septembris

Skolā dežurē 12.b klase

Pirmdiena, 10. septembris
Latste organizatorisko jautājumu risināšana Rīgā (V. Samohins, A. Lazda)
Skolēnu apliecību izveides un pagarināšanas iesniegšanas pēdējā diena kancelejā
10.50 Skolēnu parlamenta sēde 312.kab.
15.15 Jaunsardzes prezentācija 312.kab.

Otrdiena, 11. septembris
10.50 Skolēnu līdzpārvaldes Ministru kabineta sēde 312.kab.
11.00 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme 104. kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.15 Skolotāju sanāksme 201. kab.

Trešdiena, 12. septembris
10.50 Saruna par pasākumu 5.oktobrī 12.klases skolēniem un audzinātājām, līdzi ņemot pasākuma plānojumu

Ceturtdiena, 13. septembris
Seminārs mūzikas skolotāju MA vadītājiem Rīgā (A. Siliņa)
10.00 Atbalsta personāla sanāksme 312.kab.
15.15 Saruna par 28.septembra pasākumu 11.klases aktīvam un klases audzinātājai 312. kab.

Piektdiena, 14. septembris
Latste organizatorisko jautājumu risināšana Rīgā (V. Samohins, A. Lazda)
Klases stūrīša iekārtošana (skolēnu saraksts vai foto, klases pašpārvalde, klases ekokodekss, stundu saraksts, konsultāciju saraksts, pienākumu sadale, sasniegumi, aktivitātes u.c.)
Mācību priekšmetu tematisko plānu elektroniskās iesūtīšanas (direktora vietniecēm I. Seipulei vai I. Dūmiņai) un atbilstoši aizpildīto titullapu par 2012./2013.m.g. iesniegšanas (skolas kancelejā) pēdējā diena

10. – 14.09. Izstāde “Neparastais manā dārzā” Odzienas filiālē